محصولات سایت

تلویزیون ال جی Tv2 Lg

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون ال جی نوترین ها خوش آمدید

LG 55LJ55000GI Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 55LJ55000GI Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55LJ55000GI سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55LJ55000GI سایز 55 اینچ
HDR
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
3D
تماس بگیرید
LG 43LJ55000GI Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 43LJ55000GI Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 43LJ55000GI سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 43LJ55000GI سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
HDR
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
LG 49LJ52700GI LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 49LJ52700GI LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی ال جی مدل 49LJ52700GI سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ال جی مدل 49LJ52700GI سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرFull HD
HDR
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
LG 43LJ52100GI LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 43LJ52100GI LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی ال جی مدل 43LJ52100GI سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ال جی مدل 43LJ52100GI سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
LG 65UH95000GI Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 65UH95000GI Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65UH95000GI سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65UH95000GI سایز 65 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
تماس بگیرید
LG 55LH60000GI Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 55LH60000GI Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55LH60000GI سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55LH60000GI سایز 55 اینچ
HDR
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
LG 60SJ85000GI Smart LED TV 60 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 60SJ85000GI Smart LED TV 60 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 60SJ85000GI سایز 60 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 60SJ85000GI سایز 60 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
LG 32LW300C-TA LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 32LW300C-TA LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی ال جی مدل 32LW300C-TA سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ال جی مدل 32LW300C-TA سایز 32 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
LG 65UJ75200GI Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 65UJ75200GI Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65UJ75200GI سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65UJ75200GI سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
LG 65SJ95000GI Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 65SJ95000GI Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65SJ95000GI سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65SJ95000GI سایز 65 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
LG 49SJ80000 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 49SJ80000 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49SJ80000 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49SJ80000 سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
HDR
3D
موجود نیست
LG 49UJ66000GI Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 49UJ66000GI Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49UJ66000GI سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49UJ66000GI سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
HDR
موجود نیست
LG OLED65C7GI Smart OLED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG OLED65C7GI Smart OLED TV 65 Inch

تلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED65C7GI سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED65C7GI سایز 65 اینچ
3D
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهOLED
موجود نیست
LG OLED55C7GI Smart OLED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG OLED55C7GI Smart OLED TV 55 Inch

تلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED55C7GI سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED55C7GI سایز 55 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهOLED
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
LG 65UJ69000GI Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 65UJ69000GI Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65UJ69000GI سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65UJ69000GI سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
LG Signature OLED65W7T Smart OLED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Signature OLED65W7T Smart OLED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی سری Signature مدل OLED65W7T سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی سری Signature مدل OLED65W7T سایز 65 اینچ
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهOLED
نوع صفحهتخت
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
LG OLED65E7GI Smart OLED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG OLED65E7GI Smart OLED TV 65 Inch

تلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED65E7GI سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED65E7GI سایز 65 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
HDR
تکنولوژی صفحهOLED
موجود نیست
LG OLED55A7GI Smart OLED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG OLED55A7GI Smart OLED TV 55 Inch

تلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED55A7GI سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون اولد هوشمند ال جی مدل OLED55A7GI سایز 55 اینچ
3D
HDR
تکنولوژی صفحهOLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
LG 55UJ75200GI Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 55UJ75200GI Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55UJ75200GI سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55UJ75200GI سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
موجود نیست
LG Signature OLED77W7T Smart OLED TV 77 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Signature OLED77W7T Smart OLED TV 77 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی سری Signature مدل OLED77W7T سایز 77 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی سری Signature مدل OLED77W7T سایز 77 اینچ
رابط هوشمند
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهOLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
LG 49LJ62000GI Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG 49LJ62000GI Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49LJ62000GI سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49LJ62000GI سایز 49 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
LG 49LJ55000GI Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5