محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ تسکو Power Strip Tsco

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ تسکو نوترین ها خوش آمدید

TSCO TPS 500 Universal Adaptor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 500 Universal Adaptor

مبدل برق تسکو مدل TPS 500

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 500
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
تماس بگیرید
TSCO TPS 508 Socket
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 508 Socket

پریز تسکو مدل TPS 508

مدلپریز تسکو مدل TPS 508
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پورت USBدو عدد
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Tesco TPS 536 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tesco TPS 536 Power Strip

چند راهی برق تسکو مدل TPS 536

مدلچند راهی برق تسکو مدل TPS 536
تعداد پریزهاپنج عدد
تعداد پورت USBدو عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
Tesco TPS 534 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tesco TPS 534 Power Strip

چند راهی برق تسکو مدل TPS 534

مدلچند راهی برق تسکو مدل TPS 534
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
تعداد پورت USBدو عدد
تماس بگیرید
TSCO TPS 505 Universal Adaptor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 505 Universal Adaptor

مبدل برق تسکو مدل TPS 505

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 505
تعداد پریزهادو عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
TSCO TPS 503 Universal Adaptor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 503 Universal Adaptor

مبدل برق تسکو مدل TPS 503

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 503
تعداد پریزهایک عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
TSCO TPS 504 Universal Adaptor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 504 Universal Adaptor

مبدل برق تسکو مدل TPS 504

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 504
تعداد پریزهایک عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Tsco TPS 550U Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TPS 550U Power Strip

چندراهی برق تسکو مدل TPS 550U

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 550U
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه روشن و خاموش
تعداد پورت USBشش عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Tsco TPS 548U Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TPS 548U Power Strip

چندراهی برق تسکو مدل TPS 548U

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 548U
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
تعداد پورت USBچهار عدد
تماس بگیرید
Tsco TPS 502 Adapter Plug Converter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TPS 502 Adapter Plug Converter

مبدل برق تسکو مدل TPS 502

موجود نیست
Tsco TPS 501 Adapter Plug Converter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TPS 501 Adapter Plug Converter

مبدل برق تسکو مدل TPS 501

موجود نیست
TSCO TPS 524V Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 524V Power Strip

چند راهی برق تسکو مدل TPS 524V

مدلچند راهی برق تسکو مدل TPS 524V
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاده عدد
موجود نیست
Tsco TPS 546U Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TPS 546U Power Strip

چندراهی برق تسکو مدل TPS 546U

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 546U
دکمه روشن و خاموش
تعداد پورت USBدو عدد
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
موجود نیست
TSCO TPS 506V Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 506V Power Strip

چندراهی برق تسکو مدل TPS 506V

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 506V
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
موجود نیست
TSCO TPS 528 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 528 Power Strip

چندراهی برق تسکو مدل TPS 528

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 528
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
TSCO TPS 532U Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TPS 532U Power Strip

چندراهی برق تسکو مدل TPS 532U

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 532U
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاهفت عدد
تعداد پورت USBدو عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
انتخاب گروه