محصولات سایت

سطل هایلو Bucket Hailo

به فروشگاه اینترنتی سطل هایلو نوترین ها خوش آمدید

Hailo Top Design 4 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Top Design 4 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Top Design 4

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 4
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
تماس بگیرید
Hailo Sienna Swing 4 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Sienna Swing 4 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 4

مدلسطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 4
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
پدال
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله هایلو مدل T1.4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T1.4

مدلسطل زباله هایلو مدل T1.4
پدال
جنساستیل
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Hailo Top Design 16 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Top Design 16 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Top Design 16

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 16
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه اداری
دستگیره
جنساستیل
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Hailo Top Design 0523 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Top Design 0523 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Top Design 0523

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 0523
جنساستیل
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
دستگیره
پدال
موجود نیست
Hailo Top Design 0523 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Top Design 0523 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Top Design 0523

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 0523
پدال
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
موجود نیست
Hailo Waschebehalter 0744 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Waschebehalter 0744 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Waschebehalter 0744

مدلسطل زباله هایلو مدل Waschebehalter 0744
مناسب برایاداری
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
پدال
جنساستیل
موجود نیست
Hailo T1-20 0520 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo T1-20 0520 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل T1-20 0520

مدلسطل زباله هایلو مدل T1-20 0520
نوعسطل دوتکه
پدال
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه اداری دستشویی
موجود نیست
Hailo Top Design 0516 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Top Design 0516 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Top Design 0516

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 0516
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
جنساستیل
موجود نیست
Hailo T2.20 0520 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo T2.20 0520 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل T2.20 0520

مدلسطل زباله هایلو مدل T2.20 0520
مناسب برایآشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
جنساستیل
پدال
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Hailo Top Design M 0516 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Top Design M 0516 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Top Design M 0516

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design M 0516
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنساستیل
پدال
موجود نیست
Hailo Pure 0517 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Pure 0517 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Pure 0517

مدلسطل زباله هایلو مدل Pure 0517
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
پدال
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Hailo T2.13 0513 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo T2.13 0513 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل T2.13 0513

مدلسطل زباله هایلو مدل T2.13 0513
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
موجود نیست
Hailo Pure 0504 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Pure 0504 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Pure 0504

مدلسطل زباله هایلو مدل Pure 0504
جنساستیل
مناسب برایحمام اتاق خواب دستشویی
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
پدال
موجود نیست
Hailo Top Design 16 0516 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Top Design 16 0516 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Top Design 16 0516

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 16 0516
پدال
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704

مدلسطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704
مناسب برایحمام دستشویی
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
موجود نیست
Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704

مدلسطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
جنساستیل
دستگیره
موجود نیست
Hailo Pure 0504 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Pure 0504 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Pure 0504

مدلسطل زباله هایلو مدل Pure 0504
جنساستیل
دستگیره
پدال
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Hailo Design 0704 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Design 0704 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Design 0704

مدلسطل زباله هایلو مدل Design 0704
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
موجود نیست
Hailo T1S 0704 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo T1S 0704 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل T1S 0704

مدلسطل زباله هایلو مدل T1S 0704
دستگیره
جنساستیل
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
پدال
موجود نیست
Hailo Design 0704 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo Design 0704 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل Design 0704

مدلسطل زباله هایلو مدل Design 0704
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Hailo T2.4 0704 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo T2.4 0704 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل T2.4 0704

مدلسطل زباله هایلو مدل T2.4 0704
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
موجود نیست
Hailo T1 0513 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hailo T1 0513 Waste Bin

سطل زباله هایلو مدل T1 0513

مدلسطل زباله هایلو مدل T1 0513
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت