محصولات سایت

تلویزیون ایکس ویژن Tv2 X Vision

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون ایکس ویژن نوترین ها خوش آمدید

X.Vision 49XT520 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XT520 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT520 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT520 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
HDR
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
تماس بگیرید
X.Vision 24XS450 LED TV 24 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 24XS450 LED TV 24 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS450 سایز 24 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS450 سایز 24 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
HDR
تماس بگیرید
X.Vision 43XT515 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 43XT515 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
HDR
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
X.Vision 32XY410 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 32XY410 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XY410 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XY410 سایز 32 اینچ
رابط هوشمند
HDR
3D
کیفیت تصویرHD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
X.Vision 43XY410 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 43XY410 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XY410 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XY410 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
HDR
نوع صفحهتخت
3D
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
X.Vision 49XTU625 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XTU625 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU625 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU625 سایز 49 اینچ
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
X.Vision 55XTU625 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 55XTU625 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU625 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU625 سایز 55 اینچ
3D
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
X.Vision 43XT520 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 43XT520 LED TV 43 Inch

تلویزیون ایکس ویژن مدل 43XT520 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 43XT520 سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
X.Vision 49XT515 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XT515 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XT515 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XT515 سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
3D
رابط هوشمند
HDR
موجود نیست
X.Vision 55XLU825 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 55XLU825 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XLU825 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XLU825 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
HDR
3D
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
X.Vision 49XLU825 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XLU825 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XLU825 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XLU825 سایز 49 اینچ
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
رابط هوشمند
موجود نیست
X.Vision 32XS450 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 32XS450 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XS450 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XS450 سایز 32 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
X.Vision 49XK555 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XK555 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XK555 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XK555 سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
HDR
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
X.Vision 49XTU815 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XTU815 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU815 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU815 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
X.Vision 43XK555 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 43XK555 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK555 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK555 سایز 43 اینچ
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
X.Vision 24XS432 LED TV 24 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 24XS432 LED TV 24 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS432 سایز 24 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS432 سایز 24 اینچ
3D
کیفیت تصویرHD
HDR
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
X.Vision 49XK550 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XK550 LED TV 49 Inch

تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK550 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK550 سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
X.Vision 49XL610 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XL610 LED TV 49 Inch

تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XL610 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 49XL610 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
X.Vision 43XK550 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 43XK550 LED TV 43 Inch

تلویزیون ایکس ویژن مدل 43XK550 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 43XK550 سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
HDR
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
X.Vision 65XTU815 Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 65XTU815 Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 65XTU815 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 65XTU815 سایز 65 اینچ
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
X.Vision 55XTU815 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 55XTU815 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU815 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU815 سایز 55 اینچ
3D
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
X.Vision 32XK550 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 32XK550 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XK550 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XK550 سایز 32 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرHD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
X.Vision 43XT510 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 43XT510 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XT510 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XT510 سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
3D
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
X.Vision 49XT510 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision 49XT510 LED TV 49 Inch

تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT510 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT510 سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن