محصولات سایت

تلویزیون بلست Tv2 Blest

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون بلست نوترین ها خوش آمدید

Blest BTV-43FDA110B Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43FDA110B Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43FDA110B سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43FDA110B سایز 43 اینچ
3D
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
رابط هوشمند
تماس بگیرید
Blest BTV-32HDC110B LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-32HDC110B LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HDC110B سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HDC110B سایز 32 اینچ
HDR
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Blest BTV-65KDA110B Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-65KDA110B Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-65KDA110B سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-65KDA110B سایز 65 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
Blest BTV-24HB210B LED TV 24 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-24HB210B LED TV 24 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
3D
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Blest BTV-43FDC110B LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43FDC110B LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43FDC110B سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43FDC110B سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
HDR
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
Blest BTV-55KEA110B Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-55KEA110B Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55KEA110B سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55KEA110B سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
Blest BTV-49KEA110B Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-49KEA110B Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49KEA110B سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49KEA110B سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
موجود نیست
Blest BTV-50SB110B Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-50SB110B Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SB110B سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SB110B سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
HDR
موجود نیست
Blest BTV-50HB110B LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-50HB110B LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HB110B سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HB110B سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Blest BTV-55SB220B Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-55SB220B Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SB220B سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SB220B سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
HDR
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Blest BTV-43SB210S Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43SB210S Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB210S سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB210S سایز 43 اینچ
3D
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
موجود نیست
Blest BTV-43HB210BA LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43HB210BA LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210BA سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210BA سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Blest BTV-49SB210B Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-49SB210B Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49SB210B سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49SB210B سایز 49 اینچ
3D
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Blest BTV-49HB110B LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-49HB110B LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-49HB110B سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-49HB110B سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
موجود نیست
Blest BTV-50SE110B Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-50SE110B Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SE110B سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SE110B سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Blest BTV-55SE210B Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-55SE210B Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SE210B سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SE210B سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Blest BTV-43HB210B LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43HB210B LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210B سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210B سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
Blest BTV-43SB110S Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43SB110S Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110S سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110S سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
3D
موجود نیست
Blest BTV-32HB110B LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-32HB110B LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HB110B سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HB110B سایز 32 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
موجود نیست
Blest BTV-43SB110B-S Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43SB110B-S Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-S سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-S سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Blest BTV-43SB110B-B Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-43SB110B-B Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-B سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-B سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
Blest BTV-50HE110B LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blest BTV-50HE110B LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HE110B سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HE110B سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
کیفیت