محصولات سایت

زودپز تفال Pressurecooker Tefal

به فروشگاه اینترنتی زودپز تفال نوترین ها خوش آمدید

Tefal Secure Five Neo Pressure Cooker 7 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Secure Five Neo Pressure Cooker 7 Liter

زودپز تفال مدل Secure Five Neo گنجایش 7 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Secure Five Neo گنجایش 7 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
گنجایش7 لیتر
در
جنس روکشتفلون
جنس بدنهاستیل
تماس بگیرید
Tefal Clipso Minut Perfect Pressure Cooker 6 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Perfect Pressure Cooker 6 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 6 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 6 لیتر
جنس بدنهاستیل
در
گنجایش6 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
تماس بگیرید
Tefal Clipso Minut Duo Pressure Cooker 5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Duo Pressure Cooker 5 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut Duo گنجایش 5 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Duo گنجایش 5 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
جنس بدنهآلومینیوم
جنس روکشتیتانیوم
در
گنجایش5 لیتر
تماس بگیرید
Tefal Clipso Minut Perfect Pressure Cooker 7.5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Perfect Pressure Cooker 7.5 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 7.5 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 7.5 لیتر
در
جنس بدنهاستیل
گنجایش7.5 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
تماس بگیرید
Tefal Clipso Essential 6 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Essential 6 L Pressure Cooker

زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Essential

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Essential
جنس بدنهاستیل
در
گنجایش6 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
تماس بگیرید
Tefal Clipso Minut Perfect 9 Lit Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Perfect 9 Lit Pressure Cooker

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 9 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 9 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
در
جنس بدنهاستیل
گنجایش9 لیتر
موجود نیست
Tefal Secure Five neo Pressure Cooker 4 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Secure Five neo Pressure Cooker 4 Liter

زودپز تفال مدل Secure Five neo گنجایش 4 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Secure Five neo گنجایش 4 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
در
گنجایش4 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Tefal ClipsoMinut Pressure Cooker 9 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ClipsoMinut Pressure Cooker 9 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut گنجایش 9 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut گنجایش 9 لیتر
در
گنجایش9 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 6 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 6 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 6 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 6 لیتر
گنجایش6 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
جنس بدنهاستیل
در
موجود نیست
Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 4.5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 4.5 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 4.5 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 4.5 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
گنجایش4.5 لیتر
جنس بدنهاستیل
در
موجود نیست
Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 9 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 9 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 9 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 9 لیتر
جنس بدنهاستیل
گنجایش9 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
در
موجود نیست
Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 7.5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 7.5 L

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 7.5 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 7.5 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
جنس بدنهاستیل
در
گنجایش7.5 لیتر
موجود نیست
Tefal Clipso Minut Perfect 10 Lit Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Minut Perfect 10 Lit Pressure Cooker

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 10 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 10 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
در
جنس بدنهاستیل
گنجایش10 لیتر
موجود نیست
Tefal Clipso Essential Pressure Cooker - 9 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Essential Pressure Cooker - 9 Liter

زودپز تفال مدل Clipso Essential - گنجایش 9 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Clipso Essential - گنجایش 9 لیتر
گنجایش9 لیتر
در
موجود نیست
Tefal Secure Five Pressure Cooker 7 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Secure Five Pressure Cooker 7 Liter

زودپز تفال مدل Secure Five گنجایش 7 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Secure Five گنجایش 7 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
جنس بدنهاستیل
گنجایش7 لیتر
در
موجود نیست
Tefal Secure Five Pressure Cooker - 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Secure Five Pressure Cooker - 6 Liter

زودپز تفال مدل Secure Five - گنجایش 6 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Secure Five - گنجایش 6 لیتر
جنس بدنهاستیل
گنجایش6 لیتر
در
موجود نیست
Tefal Secure Five Pressure Cooker 4 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Secure Five Pressure Cooker 4 Liter

زودپز تفال مدل Secure Five ظرفیت 4 لیتر

مدلزودپز تفال مدل Secure Five ظرفیت 4 لیتر
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندفرانسه
در
گنجایش4 لیتر
موجود نیست
Tefal Clipso One 10 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso One 10 L Pressure Cooker

زودپز 10 لیتری تفال مدل Clipso One

مدلزودپز 10 لیتری تفال مدل Clipso One
کشور مبداء برندفرانسه
جنس بدنهاستیل
در
گنجایش10 لیتر
موجود نیست
Tefal Secure 5 7 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Secure 5 7 L Pressure Cooker

زودپز 7 لیتری تفال مدل Secure 5

مدلزودپز 7 لیتری تفال مدل Secure 5
در
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندفرانسه
گنجایش7 لیتر
موجود نیست
Tefal Secure 5 - 6 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Secure 5 - 6 L Pressure Cooker

زودپز 6 لیتری تفال مدل Secure 5

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Secure 5
در
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندفرانسه
گنجایش6 لیتر
موجود نیست
Tefal Clipso Essential 7.5 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Essential 7.5 L Pressure Cooker

زودپز 7.5 لیتری تفال مدل Clipso Essential

مدلزودپز 7.5 لیتری تفال مدل Clipso Essential
کشور مبداء برندفرانسه
در
گنجایش7.5 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Tefal Clipso Precision 6 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Precision 6 L Pressure Cooker

زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Precision

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Precision
گنجایش6 لیتر
کشور مبداء برندفرانسه
جنس بدنهاستیل
در
موجود نیست
Tefal Clipso Plus 6 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Plus 6 L Pressure Cooker

زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Plus

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Plus
گنجایش6 لیتر
جنس بدنهاستیل
کشور مبداء برندفرانسه
در
موجود نیست
Tefal Clipso Precision 8 L Pressure Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Clipso Precision 8 L Pressure Cooker

زودپز 8 لیتری تفال مدل Clipso Precision

مدلزودپز 8 لیتری تفال مدل Clipso Precision
در
کشور مبداء برندفرانسه
گنجایش8 لیتر
جنس بدنهاستیل