محصولات سایت

سینک Sink

به فروشگاه اینترنتی سینک نوترین ها خوش آمدید

سینک آروما مدل EX008 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل EX008 توکار

مدلسینک آروما مدل EX008 توکار
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن200
ابعاد سینک400 × 400
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B135 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B135 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B135 توکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B133 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B133 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B133 توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلDSG-119 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلDSG-119 توکار

مدلسینک داتیس مدلDSG-119 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع سیفوناتومات
تماس بگیرید
سینک کلاسیک مدل Lorenzo توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کلاسیک مدل Lorenzo توکار

مدلسینک کلاسیک مدل Lorenzo توکار
طرح سینکفانتزی
جنس سینکگرانیت
تعداد لگندو
عمق لگن200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
تماس بگیرید
Steel Sink-D-B127
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Steel Sink-D-B127

سینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50

مدلسینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
تماس بگیرید
Steel Sink-D-B125
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Steel Sink-D-B125

سینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50

مدلسینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50
جنس سینکاستیل
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک کلاسیک مدل Rolex توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کلاسیک مدل Rolex توکار

مدلسینک کلاسیک مدل Rolex توکار
جنس سینکگرانیت
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
طرح سینکسوپر فانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن200
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک کلاسیک مدل G103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کلاسیک مدل G103

مدلسینک کلاسیک مدل G103
جنس سینکگرانیت
طرح سینکسوپر فانتزی
عمق لگن200
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
T AND D TD307 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD307 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD307 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD307 توکار
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2124 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2124 توکار

مدلسینک آروما مدل2124 توکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2122 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2122 توکار

مدلسینک آروما مدل2122 توکار
نوع نصبتوکار
عمق لگن160
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2121 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2121 توکار

مدلسینک آروما مدل2121 توکار
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2119 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2119 روکار

مدلسینک آروما مدل2119 روکار
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبروکار
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2117 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2117 روکار

مدلسینک آروما مدل2117 روکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبروکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
تماس بگیرید
Lambda Kitchen LK-T-1B-1 Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lambda Kitchen LK-T-1B-1 Sink

سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1

مدلسینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکساده
تعداد لگنیک
ابعاد سینک400 × 700
نوع نصبتوکار
عمق لگن200
جنس سینکاستیل
تماس بگیرید
Bimax BS917 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS917 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS917 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS917 توکار
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکسوپر فانتزی
تماس بگیرید
T And D TD312 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD312 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD312 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD312 توکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تعداد لگنیک
تماس بگیرید
T And D TD301 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD301 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD301 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD301 توکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
ابعاد سینک800 × 500
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T And D TD306 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD306 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD306 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD306 توکار
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
تماس بگیرید
T And D TD315 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD315 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD315 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD315 توکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تماس بگیرید
T And D TD306E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD306E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD306E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD306E توکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن150
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T And D TD302E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD302E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD302E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD302E توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
T And D TD316E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD316E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD316E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD316E روکار
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفون