محصولات سایت

سینک Sink

به فروشگاه اینترنتی سینک نوترین ها خوش آمدید

T AND D TD307 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD307 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD307 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD307 توکار
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2124 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2124 توکار

مدلسینک آروما مدل2124 توکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2122 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2122 توکار

مدلسینک آروما مدل2122 توکار
نوع نصبتوکار
عمق لگن160
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2121 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2121 توکار

مدلسینک آروما مدل2121 توکار
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2119 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2119 روکار

مدلسینک آروما مدل2119 روکار
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبروکار
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2117 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2117 روکار

مدلسینک آروما مدل2117 روکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبروکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
تماس بگیرید
Lambda Kitchen LK-T-1B-1 Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lambda Kitchen LK-T-1B-1 Sink

سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1

مدلسینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکساده
تعداد لگنیک
ابعاد سینک400 × 700
نوع نصبتوکار
عمق لگن200
جنس سینکاستیل
تماس بگیرید
Bimax BS917 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS917 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS917 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS917 توکار
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکسوپر فانتزی
تماس بگیرید
T And D TD312 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD312 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD312 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD312 توکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تعداد لگنیک
تماس بگیرید
T And D TD301 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD301 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD301 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD301 توکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
ابعاد سینک800 × 500
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T And D TD306 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD306 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD306 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD306 توکار
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
تماس بگیرید
T And D TD315 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD315 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD315 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD315 توکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تماس بگیرید
T And D TD306E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD306E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD306E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD306E توکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن150
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T And D TD302E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD302E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD302E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD302E توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
T And D TD316E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD316E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD316E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD316E روکار
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T AND D TD309 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD309 Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD309 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD309 توکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
تماس بگیرید
T AND D TD308E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD308E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD308E

مدلسینک تی اند دی مدل TD308E
جنس سینکاستیل
عمق لگن150
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
Bimax BS510 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS510 Siton Sink

سینک بیمکث مدل BS510 روکار

مدلسینک بیمکث مدل BS510 روکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
طرح سینکفانتزی
عمق لگن150
تماس بگیرید
Bimax BS513 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS513 Siton Sink

سینک بیمکث مدل BS513 روکار

مدلسینک بیمکث مدل BS513 روکار
عمق لگن150
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
Bimax BS911 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS911 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS911 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS911 توکار
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
تماس بگیرید
Principe M3 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Principe M3 Inset Sink

سینک پرنسیپ مدل M3 توکار

مدلسینک پرنسیپ مدل M3 توکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن200
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک400 × 700
موجود نیست
Principe M1 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Principe M1 Inset Sink

سینک پرنسیپ مدل M1 توکار

مدلسینک پرنسیپ مدل M1 توکار
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
عمق لگن200
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Ilia Steel 4030L Inset Sink Size 120 X 50 cm
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ilia Steel 4030L Inset Sink Size 120 X 50 cm

سینک ایلیا استیل مدل 4030L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر

مدلسینک ایلیا استیل مدل 4030L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
موجود نیست
Ilia Steel 2063L Inset Sink Size 120 X 50 cm
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ilia Steel 2063L Inset Sink Size 120 X 50 cm

سینک ایلیا استیل مدل 2063L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر

مدلسینک ایلیا استیل مدل 2063L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر
عمق لگن220
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1200
موجود نیست
صفحه 1 از 12
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن