محصولات سایت

هود Hood

به فروشگاه اینترنتی هود نوترین ها خوش آمدید

Yanan H108 Chimney Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yanan H108 Chimney Hood Size 88

هود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88

مدلهود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوردو عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
نوع کلیدلمسی
روشنایی
تماس بگیرید
Yanan H101 Chimney Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yanan H101 Chimney Hood Size 88

هود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88

مدلهود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
حسگر دود
دور فوق سریع
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوردو عدد
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
تماس بگیرید
Bimax B2025U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2025U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2025U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2025U شومینه ای سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدالکترونیکی
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Bimax B2016U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2016U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2016U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2016U شومینه ای سایز 90
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدفشاری
حسگر حرارت
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
روشنایی
تماس بگیرید
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
روشنایی
حسگر حرارت
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
درب
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
کنترل از راه دور
حسگر دود
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
تماس بگیرید
Aroma ART Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma ART Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل ART سایز 80

مدلهود شومینه ای آروما مدل ART سایز 80
تعداد دور موتور عادی4
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
حسگر دود
حسگر حرارت
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع فیلترآلومینیومی
درب
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Dorsa Afsoon Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Afsoon Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 90
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
کنترل از راه دور
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Dorsa Afsoon Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Afsoon Chimney Hood Size 60

هود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 60

مدلهود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 60
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
صفحه نمایش
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
درب
تعداد موتوریک عدد
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
تماس بگیرید
Dorsa Sadaf Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Sadaf Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Sadaf سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Sadaf سایز 90
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
درب
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Dorsa Darya Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Darya Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Darya سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Darya سایز 90
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
Dorsa Venus Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Venus Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Venus سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Venus سایز 90
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر دود
صفحه نمایش
درب
تعداد دور موتور عادی4
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
تماس بگیرید
Dorsa Bita Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Bita Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Bita سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Bita سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
حسگر حرارت
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
کنترل از راه دور
درب
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Dorsa Rana Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Rana Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Rana سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Rana سایز 90
روشنایی
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
درب
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
تماس بگیرید
Dorsa Arghavan Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Arghavan Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Arghavan سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Arghavan سایز 90
روشنایی
نوع کلیدلمسی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
تماس بگیرید
Dorsa Celin Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Celin Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای درسا مدل Celin سایز 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Celin سایز 90
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
روشنایی
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
نوع فیلترآلومینیومی
درب
تماس بگیرید
Dorsa Tara Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Tara Diagonal Hood Size 90

هود مورب درسا مدل Tara سایز 90

مدلهود مورب درسا مدل Tara سایز 90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
درب
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
تماس بگیرید
Dorsa Ziba Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Ziba Diagonal Hood Size 90

هود مورب درسا مدل Ziba سایز 90

مدلهود مورب درسا مدل Ziba سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
روشنایی
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
درب
حسگر حرارت
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Dorsa Nahal Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Nahal Diagonal Hood Size 90

هود مورب درسا مدل Nahal سایز 90

مدلهود مورب درسا مدل Nahal سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
درب
دور فوق سریع
امکان خاموش شدن خودکار
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
روشنایی
تماس بگیرید
Dorsa Afra Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Afra Diagonal Hood Size 90

هود مورب درسا مدل Afra سایز 90

مدلهود مورب درسا مدل Afra سایز 90
روشنایی
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
درب
دور فوق سریع
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تماس بگیرید
Dorsa Rasta Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Rasta Diagonal Hood Size 90

هود مورب درسا مدل Rasta سایز 90

مدلهود مورب درسا مدل Rasta سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
درب
کنترل از راه دور
امکان خاموش شدن خودکار
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر حرارت
حسگر دود
دور فوق سریع
روشنایی
تماس بگیرید
Dorsa Toranj Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Toranj Diagonal Hood Size 90

هود مورب درسا مدل Toranj سایز 90

مدلهود مورب درسا مدل Toranj سایز 90
کنترل از راه دور
امکان خاموش شدن خودکار
درب
صفحه نمایش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی4
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
تماس بگیرید
Dorsa Tina Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Tina Diagonal Hood Size 90

هود مورب درسا مدل Tina سایز 90

مدلهود مورب درسا مدل Tina سایز 90
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
دور فوق سریع
صفحه نمایش
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
درب
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
Dorsa Negin Diagonal Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dorsa Negin Diagonal Hood Size 60

هود مورب درسا مدل Negin سایز 60

مدلهود مورب درسا مدل Negin سایز 60
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا15
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
دور فوق سریع
روشنایی
حسگر حرارت
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
صفحه 1 از 11
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن