محصولات سایت

هود Hood

به فروشگاه اینترنتی هود نوترین ها خوش آمدید

Techno Te-510 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-510 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای تکنو مدل Te-510 سایز 90

مدلهود شومینه ای تکنو مدل Te-510 سایز 90
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
درب
حسگر دود
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B4001U سایز 100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B4001U سایز 100

مدلهود بیمکث مدل B4001U سایز 100
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا12
نوع فیلترالیافی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدالکترونیکی
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B4001U سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B4001U سایز 80

مدلهود بیمکث مدل B4001U سایز 80
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
تعداد دور موتور عادی3
نوع فیلترالیافی
نوع کلیدالکترونیکی
حسگر دود
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B1001U سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B1001U سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B1001U سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
نوع کلیدالکترونیکی
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی1
نوع فیلترالیافی
تماس بگیرید
هود مورب هافنبرگ مدل A-GH820
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب هافنبرگ مدل A-GH820

مدلهود مورب هافنبرگ مدل A-GH820
تعداد دور موتور عادی4
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
درب
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدفشاری
صفحه نمایش
روشنایی
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود مخفی کلاسیک مدل 134 سایز 70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مخفی کلاسیک مدل 134 سایز 70

مدلهود مخفی کلاسیک مدل 134 سایز 70
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوردو عدد
محدوده سایز61 تا 85
کنترل از راه دور
نوع کلیدفشاری
تماس بگیرید
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
درب
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوردو عدد
روشنایی
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی4
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک لمسی مدل 102 سایز90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک لمسی مدل 102 سایز90

مدلهود مورب کلاسیک لمسی مدل 102 سایز90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
کنترل از راه دور
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک لمسی مدل 104 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک لمسی مدل 104 سایز 90

مدلهود مورب کلاسیک لمسی مدل 104 سایز 90
درب
کنترل از راه دور
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
هود هافنبرگ مدل 2018W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود هافنبرگ مدل 2018W

مدلهود هافنبرگ مدل 2018W
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هود هافنبرگ مدل 2018S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود هافنبرگ مدل 2018S

مدلهود هافنبرگ مدل 2018S
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی3
درب
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدفشاری
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120
نوع فیلترآلومینیومی
درب
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
صفحه نمایش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک دکمه ای مدل 136
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک دکمه ای مدل 136

مدلهود مورب کلاسیک دکمه ای مدل 136
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدفشاری
نوع فیلترآلومینیومی
درب
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک لمسی مدل 261
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک لمسی مدل 261

مدلهود مورب کلاسیک لمسی مدل 261
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 110

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 110
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
نوع فیلترآلومینیومی
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114
درب
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
کنترل از راه دور
روشنایی
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 2622
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 2622

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 2622
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118

مدلهود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
روشنایی
درب
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 112
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 112

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 112
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Datees Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Hood

هودمورب داتیس مدل ورتو

مدلهودمورب داتیس مدل ورتو
حسگر دود
کنترل از راه دور
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا12
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
درب
نوع کلیدفشاری