محصولات سایت

چرخ خیاطی Sewing Machine

به فروشگاه اینترنتی چرخ خیاطی نوترین ها خوش آمدید

Ackiliss ACK-SM-1866 Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ackiliss ACK-SM-1866 Sewing Machine

چرخ خیاطی آکیلیس مدل ACK-SM-1866

مدلچرخ خیاطی آکیلیس مدل ACK-SM-1866
سوزن نخ کن
قابلیت دوختدکمه و جا دکمه ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
نمایشگر
تماس بگیرید
چرخ خیاطی ژانومه مدل 801A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ خیاطی ژانومه مدل 801A

مدلچرخ خیاطی ژانومه مدل 801A
نمایشگر
سوزن نخ کن
قابلیت دوختزیگزاگ تیکه دوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیپ دکمه و جا دکمه پس دوزی
آداپتور
تماس بگیرید
BrIlliant BSM-6300 Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BrIlliant BSM-6300 Sewing Machine

چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6300

مدلچرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6300
سوزن نخ کن
قابلیت دوختساده گلدوزی تیکه دوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیپ دکمه و جا دکمه
نمایشگر
تماس بگیرید
Brilliant BSM-6200 Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BSM-6200 Sewing Machine

چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6200

مدلچرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6200
نمایشگر
قابلیت دوختساده گلدوزی تیکه دوزی زیپ دکمه و جا دکمه
سوزن نخ کن
تماس بگیرید
Brother FS155 Electronic Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother FS155 Electronic Sewing Machine

چرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل FS155

مدلچرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل FS155
آداپتور
سوزن نخ کن
نمایشگر
قابلیت دوختساده زیگزاگ گلدوزی تیکه دوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیپ ژتون دوزی دکمه و جا دکمه پس دوزی
تماس بگیرید
Brother XT27 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother XT27 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT27

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT27
قابلیت دوختپس دوزی دکمه و جا دکمه ژتون دوزی تیکه دوزی گلدوزی ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
نمایشگر
سوزن نخ کن
آداپتور
تماس بگیرید
Brother XT37 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother XT37 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT37

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT37
سوزن نخ کن
نمایشگر
آداپتور
قابلیت دوختساده زیگزاگ گلدوزی تیکه دوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیپ ژتون دوزی دکمه و جا دکمه پس دوزی
تماس بگیرید
Brother GS3700 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother GS3700 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS3700

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS3700
نمایشگر
سوزن نخ کن
قابلیت دوختساده زیگزاگ گلدوزی تیکه دوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیپ ژتون دوزی دکمه و جا دکمه پس دوزی
تماس بگیرید
Brother Innov-is35p Electronic Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother Innov-is35p Electronic Sewing Machine

چرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل Innov-is35p

مدلچرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل Innov-is35p
سوزن نخ کن
نمایشگر
قابلیت دوختپس دوزی دکمه و جا دکمه ژتون دوزی تیکه دوزی گلدوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
آداپتور
تماس بگیرید
Brother GS2700 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother GS2700 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS2700

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS2700
آداپتور
قابلیت دوختپس دوزی دکمه و جا دکمه ژتون دوزی تیکه دوزی گلدوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
سوزن نخ کن
نمایشگر
تماس بگیرید
Brother Innov-Is55p Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother Innov-Is55p Sewing Machine

چرخ خیاطی برادر مدل Innov-Is55p

مدلچرخ خیاطی برادر مدل Innov-Is55p
آداپتور
سوزن نخ کن
قابلیت دوختپس دوزی دکمه و جا دکمه ژتون دوزی تیکه دوزی گلدوزی ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
نمایشگر
تماس بگیرید
Kachiran 4084D Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kachiran 4084D Sewing Machine

چرخ خیاطی کاچیران مدل 4084D

تماس بگیرید
Kachiran Rose210 Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kachiran Rose210 Sewing Machine

چرخ خیاطی کاچیران مدل Rose210

مدلچرخ خیاطی کاچیران مدل Rose210
نمایشگر
قابلیت دوختساده زیگزاگ دکمه و جا دکمه
تماس بگیرید
Kachiran Janotech 9300PLUS Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kachiran Janotech 9300PLUS Sewing Machine

چرخ خیاطی32کاره کاچیران مدل 9300PLUS ژانوتک

مدلچرخ خیاطی32کاره کاچیران مدل 9300PLUS ژانوتک
سوزن نخ کن
آداپتور
قابلیت دوختساده زیگزاگ گلدوزی تیکه دوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیپ دکمه و جا دکمه پس دوزی
نمایشگر
موجود نیست
KACHIRAN JANOTECH 9200 SEWING MACHINE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

KACHIRAN JANOTECH 9200 SEWING MACHINE

چرخ خیاطی32کاره کاچیران مدل 9200 ژانوتک

مدلچرخ خیاطی32کاره کاچیران مدل 9200 ژانوتک
نمایشگر
سوزن نخ کن
آداپتور
قابلیت دوختساده زیگزاگ گلدوزی تیکه دوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیپ دکمه و جا دکمه پس دوزی
موجود نیست
Brother Innov-is 1800Q Computerized Sewing and Quilting Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother Innov-is 1800Q Computerized Sewing and Quilting Machine

چرخ خیاطی و لحاف دوزی کامپیوتری برادر مدل Innov-is 1800Q

مدلچرخ خیاطی و لحاف دوزی کامپیوتری برادر مدل Innov-is 1800Q
نمایشگر
قابلیت دوختپس دوزی دکمه و جا دکمه ژتون دوزی تیکه دوزی کاموا دوزی گلدوزی پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
آداپتور
سوزن نخ کن
موجود نیست
Brother VR Computerized Embroidery Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother VR Computerized Embroidery Machine

چرخ گلدوزی کامپیوتری برادر مدل VR

مدلچرخ گلدوزی کامپیوتری برادر مدل VR
سوزن نخ کن
قابلیت دوختگلدوزی
آداپتور
نمایشگر
موجود نیست
Brother Innov-is NV2600 Computerized Embroidery Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother Innov-is NV2600 Computerized Embroidery Machine

چرخ گلدوزی کامپیوتری برادر مدل Innov-is NV2600

مدلچرخ گلدوزی کامپیوتری برادر مدل Innov-is NV2600
سوزن نخ کن
نمایشگر
آداپتور
قابلیت دوختپس دوزی دکمه و جا دکمه ژتون دوزی تیکه دوزی کاموا دوزی گلدوزی ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
موجود نیست
Brother Innov-is NV800e Computerized Embroidery Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother Innov-is NV800e Computerized Embroidery Machine

چرخ گلدوزی کامپیوتری برادر مدل Innov-is NV800e

مدلچرخ گلدوزی کامپیوتری برادر مدل Innov-is NV800e
سوزن نخ کن
قابلیت دوختگلدوزی
نمایشگر
آداپتور
موجود نیست
Brother JV1400 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother JV1400 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JV1400

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JV1400
آداپتور
قابلیت دوختدکمه و جا دکمه ژتون دوزی ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
سوزن نخ کن
موجود نیست
Brother JA1400 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother JA1400 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JA1400

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JA1400
قابلیت دوختدکمه و جا دکمه ژتون دوزی ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
آداپتور
سوزن نخ کن
نمایشگر
موجود نیست
BrIlliant BSM-6100 Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BrIlliant BSM-6100 Sewing Machine

چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6100

مدلچرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6100
قابلیت دوختساده گلدوزی تیکه دوزی زیپ دکمه و جا دکمه
سوزن نخ کن
نمایشگر
موجود نیست
Brother L14 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother L14 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل L14

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل L14
قابلیت دوختدکمه و جا دکمه ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
نمایشگر
سوزن نخ کن
موجود نیست
Brother JS1410 Mechanical Sewing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brother JS1410 Mechanical Sewing Machine

چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JS1410

مدلچرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JS1410
آداپتور
قابلیت دوختدکمه و جا دکمه ساده پارچه های ضخیم پارچه های نازک زیگزاگ زیپ
سوزن نخ کن
نمایشگر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن