محصولات سایت

کلمن و فلاسک Flasks

به فروشگاه اینترنتی کلمن و فلاسک نوترین ها خوش آمدید

کلمن دو لیتری مدل ایت ظرفیت 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن دو لیتری مدل ایت ظرفیت 2 لیتری

مدلکلمن دو لیتری مدل ایت ظرفیت 2 لیتری
نوع خروجی آبشیر
قابلیت حفظ دما
نوع عایقفوم
لیوان
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
BLAUMANN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BLAUMANN

فلاسک بلاومان مدل BL-3306 ظرفیت1 لیتر

مدلفلاسک بلاومان مدل BL-3306 ظرفیت1 لیتر
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
نوع عایقگاز
تماس بگیرید
komax watrer gallon 12litr
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

komax watrer gallon 12litr

گالن 12 لیتری کومکس مدل بیوتانک

مدلگالن 12 لیتری کومکس مدل بیوتانک
نوع خروجی آبشیر
نوع دهانهپیچی
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع عایقفوم
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز کد 20012-GREEN ظرفیت 340 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز کد 20012-GREEN ظرفیت 340 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز کد 20012-GREEN ظرفیت 340 میلی لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
نوع عایقگاز
لیوان
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
Cilio Colore 543117 Flask 500 Ml
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cilio Colore 543117 Flask 500 Ml

فلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543117 ظرفیت 500 میلی لیتر

مدلفلاسک سیلیو مدل کلوره کد 543117 ظرفیت 500 میلی لیتر
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
فلاسک لایف هایت مدل Colombus 28401
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک لایف هایت مدل Colombus 28401

مدلفلاسک لایف هایت مدل Colombus 28401
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبضامنی
نوع عایقشیشه
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک واتسون مدل Capacity کد 407 ظرفیت 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک واتسون مدل Capacity کد 407 ظرفیت 1 لیتر

مدلفلاسک واتسون مدل Capacity کد 407 ظرفیت 1 لیتر
لیوان
نوع دهانهلوله ای
نوع عایقگاز
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
فلاسک واتسون مدل capacity کد 406 ظرفیت 1.3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک واتسون مدل capacity کد 406 ظرفیت 1.3 لیتر

مدلفلاسک واتسون مدل capacity کد 406 ظرفیت 1.3 لیتر
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع عایقگاز
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهلوله ای
تماس بگیرید
فلاسک واتسون مدل capacity کد 405 ظرفیت 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک واتسون مدل capacity کد 405 ظرفیت 2 لیتر

مدلفلاسک واتسون مدل capacity کد 405 ظرفیت 2 لیتر
لیوان
نوع دهانهلوله ای
نوع خروجی آبفشاری
نوع عایقگاز
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک واتسون مدل capacity کد 404 ظرفیت 1.9 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک واتسون مدل capacity کد 404 ظرفیت 1.9 لیتر

مدلفلاسک واتسون مدل capacity کد 404 ظرفیت 1.9 لیتر
نوع دهانهلوله ای
نوع عایقگاز
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
تماس بگیرید
کلمن دسینی مدل 600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن دسینی مدل 600

مدلکلمن دسینی مدل 600
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
نوع دهانهلوله ای
تماس بگیرید
کلمن بانومد مدل 202 حجم یک لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن بانومد مدل 202 حجم یک لیتر

مدلکلمن بانومد مدل 202 حجم یک لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبشیر
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-RED ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-RED ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-RED ظرفیت 220 میلی لیتر
لیوان
نوع خروجی آبپیچی
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-BLUE ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-BLUE ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-BLUE ظرفیت 220 میلی لیتر
نوع خروجی آبپیچی
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
لیوان
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز 2023-PURPLE ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز 2023-PURPLE ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز 2023-PURPLE ظرفیت 220 میلی لیتر
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبپیچی
لیوان
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-YELLOW ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-YELLOW ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-YELLOW ظرفیت 220 میلی لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
فلاسک واتسون مدل CAPACITY ظرفیت 1.6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک واتسون مدل CAPACITY ظرفیت 1.6 لیتر

مدلفلاسک واتسون مدل CAPACITY ظرفیت 1.6 لیتر
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
نوع عایقگاز
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
کلمن واتسون کد 0012 گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن واتسون کد 0012 گنجایش 12 لیتر

مدلکلمن واتسون کد 0012 گنجایش 12 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
تماس بگیرید
کلمن واتسون ظرفیت 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن واتسون ظرفیت 4 لیتری

مدلکلمن واتسون ظرفیت 4 لیتری
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهلوله ای
لیوان
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Perani 2009-1 Flasks 7 Liters
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Perani 2009-1 Flasks 7 Liters

کلمن پرانی مدل 1-2009 گنجایش 7 لیتر

مدلکلمن پرانی مدل 1-2009 گنجایش 7 لیتر
نوع عایقشیشه
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبشیر
تماس بگیرید
فلاسک واتسون کد AL-80110009 گنجایش 1.3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک واتسون کد AL-80110009 گنجایش 1.3 لیتر

مدلفلاسک واتسون کد AL-80110009 گنجایش 1.3 لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع عایقگاز
نوع خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل Minion کد 2021 ظرفیت 400 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل Minion کد 2021 ظرفیت 400 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل Minion کد 2021 ظرفیت 400 میلی لیتر
نوع خروجی آبپیچی
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
Tasev TT0059 Flask
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tasev TT0059 Flask

کلمن تاشو مدل TT0059

مدلکلمن تاشو مدل TT0059
نوع خروجی آبشیر
لیوان
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Forte Steel Flask 2 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Forte Steel Flask 2 Liter

فلاسک فورته مدل 005 ظرفیت 2 لیتر

مدلفلاسک فورته مدل 005 ظرفیت 2 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع عایقگاز
نوع دهانهلوله ای
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
<