محصولات سایت

کولر گازی Air%20Conditioner

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
Inverter split type air conditioning unit 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Inverter split type air conditioning unit 12000

کولر گازی مهراصل مدل 12000

مدلکولر گازی مهراصل مدل 12000
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
Inverter split type air conditioning unit 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Inverter split type air conditioning unit 18000

کولر گازی تولیدی مهراصل مدل 18000

مدلکولر گازی تولیدی مهراصل مدل 18000
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
ASTW-24A4/LH Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASTW-24A4/LH Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش
تماس بگیرید
ASTW-18A4/LH Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASTW-18A4/LH Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
ASW-H24A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H24A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG NA128SK1 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG NA128SK1 12000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000

مدلکولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
AEG AS24K77C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG AS24K77C Air Conditioner

کولر گازی آاگ مدل AS24K77CC

مدلکولر گازی آاگ مدل AS24K77CC
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
AEG AS18K77C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG AS18K77C Air Conditioner

کولر گازی آاگ مدل AS18K77CC

مدلکولر گازی آاگ مدل AS18K77CC
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
AEG AS12K77C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG AS12K77C Air Conditioner

کولر گازی آاگ مدل AS12K77CC

مدلکولر گازی آاگ مدل AS12K77CC
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
تماس بگیرید
AEG AS09K77C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG AS09K77C Air Conditioner

کولر گازی آاگ مدل AS09K77CC

مدلکولر گازی آاگ مدل AS09K77CC
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
ASW-H18A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H18A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
ASW-H12A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H12A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-30HR 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-30HR 30000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-24HR 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-24HR 24000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-18HR 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-18HR 18000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
اینورتر
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-COMFORT-30HR 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-30HR 30000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-COMFORT-18HR 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-18HR 18000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
ASW-H09A4/DA Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASW-H09A4/DA Air Conditioner

کولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تماس بگیرید