محصولات سایت

کولر گازی Air%20Conditioner

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی نوترین ها خوش آمدید

LG Next Plus II NP187SK1 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP187SK1 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG Next Plus II NP097SK1 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP097SK1 9000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
Daikin FTXB25C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTXB25C Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTXB25C

مدلکولر گازی دایکین مدل FTXB25C
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Daikin FTXB35C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTXB35C Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTXB35C

مدلکولر گازی دایکین مدل FTXB35C
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تماس بگیرید
Daikin FTXB60C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTXB60C Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTXB60C

مدلکولر گازی دایکین مدل FTXB60C
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
Samsung Good-24000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Good-24000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Mitsubishi Electric MSGH13/MUGH13 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Mitsubishi Electric MSGH13/MUGH13 Air Conditioner

کولر گازی میتسوبیشی الکتریک مدل MSGH13/MUGH13

مدلکولر گازی میتسوبیشی الکتریک مدل MSGH13/MUGH13
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش
موجود نیست
Haier HSU 12LEG03 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Haier HSU 12LEG03 Air Conditioner

کولر گازی هایر مدل HSU 12LEG03

مدلکولر گازی هایر مدل HSU 12LEG03
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش
موجود نیست
Hisense HRH-12TQ 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense HRH-12TQ 12000 Air Conditioner

کولر گازی هایسنس مدل HRH-12TQ 12000

مدلکولر گازی هایسنس مدل HRH-12TQ 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Hisense HRH-09TQ 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense HRH-09TQ 9000 Air Conditioner

کولر گازی هایسنس مدل HRH-09TQ 9000

مدلکولر گازی هایسنس مدل HRH-09TQ 9000
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
موجود نیست
Hisense HRH-18TQ 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense HRH-18TQ 18000 Air Conditioner

کولر گازی هایسنس مدل HRH-18TQ 18000

مدلکولر گازی هایسنس مدل HRH-18TQ 18000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Hisense HIH-18TG 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense HIH-18TG 18000 Air Conditioner

کولر گازی هایسنس مدل HIH-18TG 18000

مدلکولر گازی هایسنس مدل HIH-18TG 18000
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
موجود نیست
HisenseHIH-12TG 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

HisenseHIH-12TG 12000 Air Conditioner

کولر گازی هایسنس مدل HIH-12TG 12000

مدلکولر گازی هایسنس مدل HIH-12TG 12000
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
Hisense HIH-09TG 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense HIH-09TG 9000 Air Conditioner

کولر گازی هایسنس مدل HIH-09TG 9000

مدلکولر گازی هایسنس مدل HIH-09TG 9000
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Pakshoma PAC-24WT4 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma PAC-24WT4 Air Conditioner

کولر گازی پاکشوما مدل PAC-24WT4

مدلکولر گازی پاکشوما مدل PAC-24WT4
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
عملکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Daikin FTY25JXV1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTY25JXV1 Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTY25JXV1

مدلکولر گازی دایکین مدل FTY25JXV1
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Crop GCC-12CRO Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Crop GCC-12CRO Air Conditioner

کولر گازی کروپ مدل GCC-12CRO

مدلکولر گازی کروپ مدل GCC-12CRO
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Coral CAC-24WT4 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral CAC-24WT4 Air Conditioner

کولر گازی کرال مدل CAC-24WT4

مدلکولر گازی کرال مدل CAC-24WT4
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورپیستونی
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش
موجود نیست
Coral GC-183CPO Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral GC-183CPO Air Conditioner

کولر گازی کرال مدل GC-183CPO

مدلکولر گازی کرال مدل GC-183CPO
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
Daikin FTY15JXV1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTY15JXV1 Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTY15JXV1

مدلکولر گازی دایکین مدل FTY15JXV1
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
موجود نیست
Hugel HG18T3SHC Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG18T3SHC Air Conditioner

کولر گازی هوگل مدل HG18T3SHC

مدلکولر گازی هوگل مدل HG18T3SHC
نوع کمپرسورپیستونی
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
General Admiral GAC-30CPO Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

General Admiral GAC-30CPO Air Conditioner

کولر گازی جنرال آدمیرال مدل GAC-30CPO

مدلکولر گازی جنرال آدمیرال مدل GAC-30CPO
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش
موجود نیست
General Admiral GAC-12CRO Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

General Admiral GAC-12CRO Air Conditioner

کولر گازی جنرال آدمیرال مدل GAC-12CRO

مدلکولر گازی جنرال آدمیرال مدل GAC-12CRO
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش
موجود نیست
Tech Electric MPPD-12HR-QB6 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric MPPD-12HR-QB6 12000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل MPPD-12HR-QB6 12000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل MPPD-12HR-QB6 12000
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن