محصولات سایت

جارو شارژی Handheld Vaccum

به فروشگاه اینترنتی جارو شارژی نوترین ها خوش آمدید

جارو شارژی و سرامیک شور ساکس مدل 1301B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی و سرامیک شور ساکس مدل 1301B

مدلجارو شارژی و سرامیک شور ساکس مدل 1301B
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
hi power 158 jaroo fandaki
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

hi power 158 jaroo fandaki

جارو برقی فندکی های پاور مدل 158

مدلجارو برقی فندکی های پاور مدل 158
نوع جاروجاروی خودرو
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
HP1 Car Vacum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

HP1 Car Vacum Cleaner

جارو برقی فندکی مدل اچ پی1

مدلجارو برقی فندکی مدل اچ پی1
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروجاروی خودرو
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Kaper Vc1408wb Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kaper Vc1408wb Vacuum Cleaner

جاروی شارژی کاپر مدل Vc1408wb

مدلجاروی شارژی کاپر مدل Vc1408wb
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Black And Decker PV1420 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Black And Decker PV1420 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بلک اند دکر مدل PV1420

مدلجارو شارژی بلک اند دکر مدل PV1420
پاکت جارو برقی
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE6N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE6N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE5N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE5N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE3N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE3N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Joyroom CY-157 Car Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Joyroom CY-157 Car Vacuum Cleaner

جارو برقی فندکی جویروم مدل CY-157

مدلجارو برقی فندکی جویروم مدل CY-157
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروجاروی خودرو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Hardstone RV1401 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone RV1401 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی هاردستون مدل RV1401

مدلجاروی شارژی هاردستون مدل RV1401
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Electrolux ZB3213 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3213 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3213

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3213
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Electrolux ZB3214 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3214 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3214

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3214
نشانگر شارژ باتری کم
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Electrolux ZB5022 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB5022 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB5022

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB5022
نشانگر شارژ باتری کم
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Black And Decker PV1425 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Black And Decker PV1425 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بلک اند دکر مدل PV1425

مدلجارو شارژی بلک اند دکر مدل PV1425
نشانگر شارژ باتری کم
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Aeg CX7-35CB Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aeg CX7-35CB Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی آ.ا.گ مدل CX7-35CB

تماس بگیرید
Aeg CX7-35WR Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aeg CX7-35WR Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی آ ا گ مدل CX7-35WR

تماس بگیرید
AEG CX7-35OKO Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG CX7-35OKO Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی آ ا گ مدل CX7-35OKO

تماس بگیرید
Black And Decker DVJ320J Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Black And Decker DVJ320J Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVJ320J

مدلجارو شارژی بلک اند دکر مدل DVJ320J
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
AEG CX8-60BM Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG CX8-60BM Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی آ.ا.گ مدل CX8-60BM

مدلجارو شارژی آ.ا.گ مدل CX8-60BM
نوع جارودستی
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
AEG CX8-60TM Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG CX8-60TM Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی آ.ا.گ مدل CX8-60TM

مدلجارو شارژی آ.ا.گ مدل CX8-60TM
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جارودستی
تماس بگیرید
Keep KV-914 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Keep KV-914 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی کیپ مدل KV-914

مدلجارو شارژی کیپ مدل KV-914
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Bosch BBHL21841 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHL21841 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHL21841

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHL21841
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Bosch BBH Move 3 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 3 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 3

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 3
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Bosch BBH Move 5 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 5 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 5

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 5
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن