محصولات سایت

جارو شارژی Handheld Vaccum

به فروشگاه اینترنتی جارو شارژی نوترین ها خوش آمدید

جارو برقی اکتیو مدل AC-20600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی اکتیو مدل AC-20600

تماس بگیرید
Sencor SVC 190w Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 190w Vacuum Cleaner

جارو شارژی سنکور مدل SVC 190w

مدلجارو شارژی سنکور مدل SVC 190w
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
نوع جارودستی
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
جاروشارژی و پمپ باد خودرو ام ای مدل HL8869
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروشارژی و پمپ باد خودرو ام ای مدل HL8869

مدلجاروشارژی و پمپ باد خودرو ام ای مدل HL8869
نوع جاروجاروی خودرو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Gosonic GSV-1100 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic GSV-1100 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی گوسونیک مدل GSV-1100

مدلجارو شارژی گوسونیک مدل GSV-1100
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
نوع جارودستی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
جارو شارژی ناسا الکتریک مدل NS-2019
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی ناسا الکتریک مدل NS-2019

مدلجارو شارژی ناسا الکتریک مدل NS-2019
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
نوع جارودستی
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
Vinzo V- 619639 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vinzo V- 619639 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی وینزو مدل619639-V

مدلجارو شارژی وینزو مدل619639-V
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
Hardstone RVC2160 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone RVC2160 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی هاردستون مدل RVC2160

مدلجارو شارژی هاردستون مدل RVC2160
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
جاروشارژی کلترونیک مدل BS 1307
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروشارژی کلترونیک مدل BS 1307

مدلجاروشارژی کلترونیک مدل BS 1307
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
Keep KVC-812BG Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Keep KVC-812BG Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی کیپ مدل KVC-812BG

مدلجارو شارژی کیپ مدل KVC-812BG
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
جارو برقی فندکی مدل 2001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فندکی مدل 2001

مدلجارو برقی فندکی مدل 2001
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروجاروی خودرو
تماس بگیرید
Larenza TH-200 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-200 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی لارنزا مدل TH-200

مدلجارو شارژی لارنزا مدل TH-200
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
جاروشارژی آاگ مدل CX7-35TM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروشارژی آاگ مدل CX7-35TM

مدلجاروشارژی آاگ مدل CX7-35TM
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
جارو شارژی و سرامیک شور ساکس مدل 1301B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو شارژی و سرامیک شور ساکس مدل 1301B

مدلجارو شارژی و سرامیک شور ساکس مدل 1301B
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
hi power 158 jaroo fandaki
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

hi power 158 jaroo fandaki

جارو برقی فندکی های پاور مدل 158

مدلجارو برقی فندکی های پاور مدل 158
نوع جاروجاروی خودرو
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
HP1 Car Vacum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

HP1 Car Vacum Cleaner

جارو برقی فندکی مدل اچ پی1

مدلجارو برقی فندکی مدل اچ پی1
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروجاروی خودرو
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Kaper Vc1408wb Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kaper Vc1408wb Vacuum Cleaner

جاروی شارژی کاپر مدل Vc1408wb

مدلجاروی شارژی کاپر مدل Vc1408wb
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Black And Decker PV1420 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Black And Decker PV1420 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بلک اند دکر مدل PV1420

مدلجارو شارژی بلک اند دکر مدل PV1420
پاکت جارو برقی
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE6N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE6N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE5N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE5N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE3N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE3N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Joyroom CY-157 Car Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Joyroom CY-157 Car Vacuum Cleaner

جارو برقی فندکی جویروم مدل CY-157

مدلجارو برقی فندکی جویروم مدل CY-157
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروجاروی خودرو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Hardstone RV1401 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone RV1401 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی هاردستون مدل RV1401

مدلجاروی شارژی هاردستون مدل RV1401
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Electrolux ZB3213 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3213 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3213

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3213
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید