محصولات سایت

اجاق مایکروویو Microwave

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو نوترین ها خوش آمدید

Dessini SolarDOM M40 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini SolarDOM M40 Microwave Oven

مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M40

مدلمایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M40
قابلیت مایکروویو
گریل
برنامه پخت
یخ زدایی
قفل کودک
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
صفحه نمایش
ظرفیت40 لیتر
تماس بگیرید
Dessini SolarDOM M35 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini SolarDOM M35 Microwave Oven

مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M35

مدلمایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M35
گریل
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
ظرفیت35 لیتر
قفل کودک
صفحه نمایش
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
تماس بگیرید
Dessini SolarDOM M45 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini SolarDOM M45 Microwave Oven

مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M45

مدلمایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M45
گریل
جوجه گردان
یخ زدایی
ظرفیت45 لیتر
قابلیت مایکروویو
قفل کودک
صفحه نمایش
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
Samsung SAMI 4 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SAMI 4 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4
یخ زدایی
قفل کودک
جوجه گردان
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
گریل
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
ظرفیت28 لیتر
کانوکشن
تماس بگیرید
Techno Te-322 Microwave
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-322 Microwave

مایکروویو تکنو مدل TE-322

مدلمایکروویو تکنو مدل TE-322
کانوکشن
قفل کودک
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
یخ زدایی
گریل
صفحه نمایش
ظرفیت25 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
تماس بگیرید
Techno TE-321 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno TE-321 Microwave Oven

مایکروویو تکنو مدل TE-321

مدلمایکروویو تکنو مدل TE-321
گریل
کانوکشن
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
برنامه پخت
ظرفیت22 لیتر
قفل کودک
یخ زدایی
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
Bosch HMT84G421 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch HMT84G421 Microwave Oven

مایکروویو بوش مدل HMT84G421

مدلمایکروویو بوش مدل HMT84G421
جوجه گردان
یخ زدایی
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
برنامه پخت
گریل
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت25 لیتر
تماس بگیرید
Bosch 8 Series CMG633BS1I Built in Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 8 Series CMG633BS1I Built in Microwave Oven

مایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I

مدلمایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I
گریل
یخ زدایی
برنامه پخت
ظرفیت45 لیتر
قفل کودک
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
کانوکشن
تماس بگیرید
CoralMWC-303 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

CoralMWC-303 Microwave Oven

مایکروویو کرال مدل MWC-303

مدلمایکروویو کرال مدل MWC-303
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
برنامه پخت
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
گریل
صفحه نمایش
یخ زدایی
ظرفیت30 لیتر
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو زیرووات مدل ZMG-422
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو زیرووات مدل ZMG-422

مدلمایکروویو زیرووات مدل ZMG-422
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
گریل
کانوکشن
قفل کودک
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
ظرفیت42 لیتر
برنامه پخت
تماس بگیرید
Vidas VIR-4430-W2 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vidas VIR-4430-W2 Microwave Oven

مایکروویو ویداس مدل VIR-4430-W2

مدلمایکروویو ویداس مدل VIR-4430-W2
صفحه نمایش
گریل
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
قفل کودک
یخ زدایی
ظرفیت30 لیتر
جوجه گردان
تماس بگیرید
Dexter DM-342 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dexter DM-342 Microwave Oven

مایکروویو دکستر مدل DM-342

مدلمایکروویو دکستر مدل DM-342
قابلیت مایکروویو
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
صفحه نمایش
برنامه پخت
گریل
جوجه گردان
قفل کودک
ظرفیت34 لیتر
تماس بگیرید
Feller MW 342 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 342 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 342

مدلمایکروویو فلر مدل MW 342
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
گریل
کانوکشن
یخ زدایی
قفل کودک
برنامه پخت
صفحه نمایش
ظرفیت34 لیتر
جوجه گردان
تماس بگیرید
Feller MW 301 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 301 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 301

مدلمایکروویو فلر مدل MW 301
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
صفحه نمایش
ظرفیت30 لیتر
قفل کودک
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
گریل
برنامه پخت
تماس بگیرید
Clatronic MW 785 Microwave
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic MW 785 Microwave

ماکروویو کلترونیک مدل MW 785

مدلماکروویو کلترونیک مدل MW 785
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
صفحه نمایش
گریل
ظرفیت20 لیتر
کانوکشن
تماس بگیرید
Clatronic MWG 786 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic MWG 786 Microwave Oven

مایکروویو کلترونیک مدل MWG 786

مدلمایکروویو کلترونیک مدل MWG 786
گریل
جوجه گردان
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت20 لیتر
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
تماس بگیرید
LG MG48 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG48 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG48

مدلمایکروویو ال جی مدل MG48
گریل
جوجه گردان
ظرفیت42 لیتر
برنامه پخت
یخ زدایی
کانوکشن
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
Kenwood MW942 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood MW942 Microwave Oven

مایکروویو کنوود مدل MW942

مدلمایکروویو کنوود مدل MW942
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
ظرفیت17 لیتر
جوجه گردان
قفل کودک
تماس بگیرید
Techno TE-342 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno TE-342 Microwave Oven

مایکروویو تکنو مدل TE-342

مدلمایکروویو تکنو مدل TE-342
کانوکشن
ظرفیت30 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
صفحه نمایش
جوجه گردان
برنامه پخت
یخ زدایی
گریل
تماس بگیرید
Kenwood MW939 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood MW939 Microwave Oven

مایکروویو کنوود مدل MW939

مدلمایکروویو کنوود مدل MW939
قابلیت تنظیم زمان
صفحه نمایش
گریل
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
قفل کودک
برنامه پخت
ظرفیت20 لیتر
یخ زدایی
کانوکشن
تماس بگیرید
Bosch BEL634GS1I Built in Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BEL634GS1I Built in Microwave Oven

مایکروویو توکار بوش مدل BEL634GS1I

مدلمایکروویو توکار بوش مدل BEL634GS1I
برنامه پخت
یخ زدایی
صفحه نمایش
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
گریل
قفل کودک
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
ظرفیت21 لیتر