محصولات سایت

ماشین لباسشویی Washing Machines

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی نوترین ها خوش آمدید

Ritton RTW-9000H Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ritton RTW-9000H Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی دوقلو ریتون مدل RTW-9000H ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوقلو ریتون مدل RTW-9000H ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Candy GS1079DC/K-IR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GS1079DC/K-IR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GS1079DC/K-IR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GS1079DC/K-IR ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Crop CW-2704 Washing Machine 7.5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Crop CW-2704 Washing Machine 7.5 Kg

ماشین لباسشویی کروپ مدل CW-2704 ظرفیت 7.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کروپ مدل CW-2704 ظرفیت 7.5 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژیA
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7.5 کیلوگرم
قفل کودک
تماس بگیرید
Zerowatt OZ1399 Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ1399 Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1399 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1399 ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
DEXTER DWT-851T Washing Machine 8.5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

DEXTER DWT-851T Washing Machine 8.5 Kg

ماشین لباسشویی دکستر مدل DWT-851T با ظرفیت 8.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دکستر مدل DWT-851T با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
Pakshoma DWT-951T Washing Machine 9.5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma DWT-951T Washing Machine 9.5Kg

ماشین لباسشویی دکستر مدل DWT-951T ظرفیت 9.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دکستر مدل DWT-951T ظرفیت 9.5 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Crop CW-8065 Washing Machine - 6.5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Crop CW-8065 Washing Machine - 6.5Kg

ماشین لباسشویی کروپ مدل CW-8605 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کروپ مدل CW-8605 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
تماس بگیرید
General Admiral W-GI4805 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

General Admiral W-GI4805 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی جنرال آدمیرال مدل W-GI4805 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی جنرال آدمیرال مدل W-GI4805 با ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Feridolin SWF60A Washing Machine 6kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feridolin SWF60A Washing Machine 6kg

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
تماس بگیرید
Crop CW-14839 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Crop CW-14839 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی کروپ مدل CW-14839 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کروپ مدل CW-14839 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Bosch 6 Series WAT28561IR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 6 Series WAT28561IR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28561IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28561IR ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
Coral WF-12898 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF-12898 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF-12898 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF-12898 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Coral WF -14911TBL Washing Machine - 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF -14911TBL Washing Machine - 9Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF -14911TBL با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF -14911TBL با ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
Midea WU-10603 Washing Machine 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-10603 Washing Machine 6 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603 ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603 ظرفیت 6 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Midea TW-6912 Washing Machine 12 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TW-6912 Washing Machine 12 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6912 با ظرفیت 12 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6912 با ظرفیت 12 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
Midea TW-6910 Washing Machine 10 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TW-6910 Washing Machine 10 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6910 با ظرفیت 10 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6910 با ظرفیت 10 کیلوگرم
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Midea TW-6908 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TW-6908 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدلTW-6908 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدلTW-6908 با ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Midea WB-14801 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WB-14801 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WB-14801 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WB-14801 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت راست
بخارشو
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
تماس بگیرید
Bosch 6 Series WAT2848XIR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 6 Series WAT2848XIR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Bosch 8 Series WAT2446XIR Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 8 Series WAT2446XIR Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAT2446XIR ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAT2446XIR ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch 8 Series WAW32660IR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 8 Series WAW32660IR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW32660IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW32660IR ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
بخارشو
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Bosch 8 Series WAW3266XIR Washing Machine 9 Kg