محصولات سایت

چرخ گوشت Meat Mincers

به فروشگاه اینترنتی چرخ گوشت نوترین ها خوش آمدید

Fuma FU-329 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fuma FU-329 Meat Mincer

چرخ گوشت فوما مدل FU-329

مدلچرخ گوشت فوما مدل FU-329
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سیستم چرخش معکوس
تماس بگیرید
Eliza MG-3871Z Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Eliza MG-3871Z Meat Mincer

چرخ گوشت الیزا مدل MG-3871Z

مدلچرخ گوشت الیزا مدل MG-3871Z
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Eliza MG-3872Z Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Eliza MG-3872Z Meat Mincer

چرخ گوشت الیزا مدل MG-3872Z

مدلچرخ گوشت الیزا مدل MG-3872Z
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Dessini 404 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 404 Meat Mincer

چرخ گوشت دسینی مدل 404

مدلچرخ گوشت دسینی مدل 404
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Dessini 303 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 303 Meat Mincer

چرخ گوشت دسینی مدل 303

مدلچرخ گوشت دسینی مدل 303
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
تماس بگیرید
Dessini 101 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 101 Meat Mincer

چرخ گوشت دسینی مدل101

مدلچرخ گوشت دسینی مدل101
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Sencor SMG 4382 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SMG 4382 Meat Mincer

چرخ گوشت سنکور مدلSMG 4382

مدلچرخ گوشت سنکور مدلSMG 4382
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
تماس بگیرید
Sencor SMG 4381 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SMG 4381 Meat Mincer

چرخ گوشت سنکور مدلSMG 4381

مدلچرخ گوشت سنکور مدلSMG 4381
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
تماس بگیرید
چرخ گوشت زولینگن مدل 8607
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت زولینگن مدل 8607

مدلچرخ گوشت زولینگن مدل 8607
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Bermuda 71112 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bermuda 71112 Meat Mincer

چرخ گوشت برمودا مدل 71112

مدلچرخ گوشت برمودا مدل 71112
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی450 تا 1000 وات
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Pars Khazar Buffalo-2020 Meat Mincers
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Buffalo-2020 Meat Mincers

چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020

مدلچرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
تماس بگیرید
Icen MG-1600P Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Icen MG-1600P Meat Mincer

چرخ گوشت آیسن مدل IE-G510

مدلچرخ گوشت آیسن مدل IE-G510
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-910
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-910

مدلچرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-910
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
mahsonic MJ-911 Meat Mincers
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

mahsonic MJ-911 Meat Mincers

چرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-911

مدلچرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-911
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Rancard RAN571 Meat Grinder
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rancard RAN571 Meat Grinder

چرخ گوشت رنکارد مدل RAN571

مدلچرخ گوشت رنکارد مدل RAN571
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سیستم چرخش معکوس
تماس بگیرید
Rancard RAN572 Meat Grinder
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rancard RAN572 Meat Grinder

چرخ گوشت رنکارد مدل RAN572

مدلچرخ گوشت رنکارد مدل RAN572
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
تماس بگیرید
Bishel BL-MG-009 Meat Grinder
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bishel BL-MG-009 Meat Grinder

چرخ گوشت بیشل مدل BL-MG-009

تماس بگیرید
Vidas Meat Grinder VIR-3507
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vidas Meat Grinder VIR-3507

چرخ گوشت ویداس VIR-3507

مدلچرخ گوشت ویداس VIR-3507
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
تماس بگیرید
Kalorance G30 Meat Grinder
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kalorance G30 Meat Grinder

چرخ گوشت کلورانس مدل G30

مدلچرخ گوشت کلورانس مدل G30
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
Kalorance FB-838E Meat Grinder
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kalorance FB-838E Meat Grinder

چرخ گوشت کلورانس مدل FB-838E

مدلچرخ گوشت کلورانس مدل FB-838E
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سیستم چرخش معکوس
تماس بگیرید
Larenza TH-800 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-800 Meat Mincer

چرخ گوشت لارنزا مدل TH-800

مدلچرخ گوشت لارنزا مدل TH-800
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Gosonic GMG-826 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic GMG-826 Meat Mincer

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826

مدلچرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
سیستم چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
Gosonic GMG-853 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic GMG-853 Meat Mincer

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-853

مدلچرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-853
محدوده توان مصرفی450 تا 1000 وات
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
تماس بگیرید
Gosonic GMG-856 Meat Mincer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic GMG-856 Meat Mincer

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-856

مدلچرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-856
سوسیس ساز
سیستم چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
تماس بگیرید
صفحه 1 از 8
انتخاب گروه