محصولات سایت

چای ساز Tea Makers

به فروشگاه اینترنتی چای ساز نوترین ها خوش آمدید

Feller TS 050 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 050 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 050

مدلچای ساز فلر مدل TS 050
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-514 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-514 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-513 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-513 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Dessini 8008 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 8008 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 8008

مدلچای ساز دسینی مدل 8008
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
Bellanzo BTM-2175 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bellanzo BTM-2175 Tea Maker

چای ساز بلانزو مدل BTM-2175

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2175
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Feller TS 286 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 286 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 286

مدلچای ساز فلر مدل TS 286
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Feller TS 117 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 117 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 117

مدلچای ساز فلر مدل TS 117
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Sergio STM-109GC Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sergio STM-109GC Tea Maker

چای ساز سرجیو مدل STM-109-GC

مدلچای ساز سرجیو مدل STM-109-GC
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Bosch TTA5883 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch TTA5883 Tea Maker

چای ساز بوش مدل TTA5883

مدلچای ساز بوش مدل TTA5883
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
تماس بگیرید
Bosch TTA5603 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch TTA5603 Tea Maker

چای ساز بوش مدل TTA5603

مدلچای ساز بوش مدل TTA5603
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Bosch TTA2201 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch TTA2201 Tea Maker

چای ساز بوش مدل TTA2201

مدلچای ساز بوش مدل TTA2201
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Korkmaz 369-02 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Korkmaz 369-02 Tea Maker

چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای Haiaho طرح آفتاب

مدلچای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای Haiaho طرح آفتاب
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.5 تا 3.0 لیتر
تماس بگیرید
Veronica KT-18D Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Veronica KT-18D Tea Maker

چای ساز ورونیکا مدل KT-18D

مدلچای ساز ورونیکا مدل KT-18D
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4700 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4700 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT-4700

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT-4700
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4600 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4600 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT-4600

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT-4600
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Gosonic GST 878 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic GST 878 Tea Maker

چای ساز گوسونیک مدل GST 878

مدلچای ساز گوسونیک مدل GST 878
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Sergio STM-139C Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sergio STM-139C Tea Maker

چای ساز سرجیو مدل STM-139C

مدلچای ساز سرجیو مدل STM-139C
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
تماس بگیرید
Watson 3005 St Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Watson 3005 St Tea Maker

چای ساز واتسون مدل 3005 St

مدلچای ساز واتسون مدل 3005 St
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Bellanzo BTM-2190 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bellanzo BTM-2190 Tea Maker

چای ساز بلانزو مدل BTM-2190

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2190
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
Belleza 21103 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Belleza 21103 Tea Maker

چای ساز بلزا مدل 21103

مدلچای ساز بلزا مدل 21103
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
Bitron BKB-40 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bitron BKB-40 Tea Maker

دمنوش ساز بایترون مدلBKB-40

مدلدمنوش ساز بایترون مدلBKB-40
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4200 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4200 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT 4200

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT 4200
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4500 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4500 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT 4500

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT 4500
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4300 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4300 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT - 4300

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT - 4300
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
صفحه 1 از 7
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن