محصولات سایت

چای ساز Tea Makers

به فروشگاه اینترنتی چای ساز نوترین ها خوش آمدید

چای ساز واتسون کد 3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3002

مدلچای ساز واتسون کد 3002
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
Rabilux 111405 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rabilux 111405 Tea Maker

چای ساز رابیلوکس مدل 111405

مدلچای ساز رابیلوکس مدل 111405
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
Rabilux 111409 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rabilux 111409 Tea Maker

چای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409

مدلچای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چايي ساز رنكارد مدل RAN541
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چايي ساز رنكارد مدل RAN541

مدلچايي ساز رنكارد مدل RAN541
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Techno Te-911 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-911 Tea Maker

چای ساز تکنو مدل Te-911

مدلچای ساز تکنو مدل Te-911
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Pars Khazar TK-2300P Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar TK-2300P Tea Maker

چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P

مدلچای ساز پارس خزر مدل TK-2300P
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز تایگر کد TI935A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز تایگر کد TI935A

مدلچای ساز تایگر کد TI935A
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Hardstone TKG1711W Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKG1711W Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKG1711W

تماس بگیرید
Eliza TM-5871 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Eliza TM-5871 Tea Maker

چای ساز الیزا مدل TM-5871

مدلچای ساز الیزا مدل TM-5871
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز اونیک مدل 110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز اونیک مدل 110

مدلچای ساز اونیک مدل 110
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
Eliza TM-5872 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Eliza TM-5872 Tea Maker

چای ساز الیزا مدل TM-5872

مدلچای ساز الیزا مدل TM-5872
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
Fuhlen FTM-520S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fuhlen FTM-520S Tea Maker

چای ساز فوهلن مدل FTM-520S

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-520S
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Fuhlen FTM-004 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fuhlen FTM-004 Tea Maker

چای ساز فوهلن مدل FTM-004

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-004
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Rosetta RM-710S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rosetta RM-710S Tea Maker

چای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S

مدلچای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Sencor SWK 1280SS Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SWK 1280SS Tea Maker

دمنوش ساز سنکور مدل SWK 1280SS

مدلدمنوش ساز سنکور مدل SWK 1280SS
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز واتسون کد 3015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3015

مدلچای ساز واتسون کد 3015
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Rancard RAN 541 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rancard RAN 541 Tea Maker

چای ساز رنکارد مدل RAN 541

مدلچای ساز رنکارد مدل RAN 541
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1325
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1325
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
Bermuda 73445 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bermuda 73445 Tea Maker

چای ساز برمودا مدل 73445

مدلچای ساز برمودا مدل 73445
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1364
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1364

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1364
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
Dessini 6006 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 6006 Tea Maker

چای ساز دسینی مدل 6006

مدلچای ساز دسینی مدل 6006
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
Hamilton HTS-998 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hamilton HTS-998 Tea Maker

چای ساز همیلتون مدل HTS-998

مدلچای ساز همیلتون مدل HTS-998
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Arzum AR3031 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR3031 Tea Maker

چای ساز آرزوم مدل AR3031

مدلچای ساز آرزوم مدل AR3031
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Mahsonic MK-502 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Mahsonic MK-502 Tea Maker

چای ساز ماهسونیک مدل MK-502

مدلچای ساز ماهسونیک مدل MK-502
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید