محصولات سایت

غذاساز Food Processor

به فروشگاه اینترنتی غذاساز نوترین ها خوش آمدید

Hunce HFP-247866 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hunce HFP-247866 Food Processor

غذا ساز هانس مدل HFP-247866

مدلغذا ساز هانس مدل HFP-247866
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن کوچک
عملکرد توربو (Turbo)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خمیر زن
خردکن (ظرف اصلی)
آب مرکبات گیری
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
آسیاب
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
Braun FP5160 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun FP5160 Food Processor

غذاساز براون مدل FP5160

مدلغذاساز براون مدل FP5160
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
صفحه نمایشگر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
Braun FP5150 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun FP5150 Food Processor

غذاساز براون مدل FP5150

مدلغذاساز براون مدل FP5150
همزن
آسیاب
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خمیر زن
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Kenwood FP730 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP730 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP730

مدلغذاساز کنوود مدل FP730
خمیر زن
همزن
خردکن کوچک
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعتهشت سرعته
تماس بگیرید
Saflon SGB- 850BS Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saflon SGB- 850BS Juicer

آبمیوه گیری 12 کاره سافلون مدل SGB-850BS

مدلآبمیوه گیری 12 کاره سافلون مدل SGB-850BS
آبمیوه گیری
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
آسیاب
چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
محفظه جمع آوری سیم برق
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
صفحه نمایشگر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد توربو (Turbo)
تماس بگیرید
Bermuda 71124 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bermuda 71124 Food Processor

غذاساز برمودا مدل 71124

مدلغذاساز برمودا مدل 71124
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
آبمیوه گیری
چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Arzum AR1008 Food Precessor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR1008 Food Precessor

غذا ساز آرزوم مدل AR1008

مدلغذا ساز آرزوم مدل AR1008
همزن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن کوچک
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
صفحه نمایشگر
خمیر زن
آسیاب
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
ست غذاساز کاراجا مدل COOKPLUS FESTYMIX BLENDER XXL DOGRAYICI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست غذاساز کاراجا مدل COOKPLUS FESTYMIX BLENDER XXL DOGRAYICI

مدلست غذاساز کاراجا مدل COOKPLUS FESTYMIX BLENDER XXL DOGRAYICI
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
صفحه نمایشگر
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
خردکن (ظرف اصلی)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
همزن
تماس بگیرید
ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici

مدلست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
تماس بگیرید
Green House GH-FP8015 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green House GH-FP8015 Food Processor

غذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP8015

مدلغذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP8015
همزن
صفحه نمایشگر
آسیاب
آبمیوه گیری
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
تماس بگیرید
Green House GH-FP9015 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green House GH-FP9015 Food Processor

غذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP9015

مدلغذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP9015
آبمیوه گیری
تعداد تنظیمات سرعتپانزده سرعته
همزن
آب مرکبات گیری
عملکرد توربو (Turbo)
آسیاب
مخلوط کن
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
غذاساز کیپ مدل NJM-9100TK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کیپ مدل NJM-9100TK

مدلغذاساز کیپ مدل NJM-9100TK
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
همزن
آسیاب
مخلوط کن
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
تماس بگیرید
غذاساز کوک پلاس مدل midimix 5501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کوک پلاس مدل midimix 5501

مدلغذاساز کوک پلاس مدل midimix 5501
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
آبمیوه گیری
خردکن کوچک
تماس بگیرید
غذاساز چندکاره کاراجا مدل MUTFAK ROBOTU
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز چندکاره کاراجا مدل MUTFAK ROBOTU

مدلغذاساز چندکاره کاراجا مدل MUTFAK ROBOTU
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
چرخ گوشت
آسیاب
خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
همزن
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Bitron BMR-5000 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bitron BMR-5000 Food Processor

غذاساز بایترون مدل BMR-5000

مدلغذاساز بایترون مدل BMR-5000
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
خمیر زن
تماس بگیرید
Bitron BMR-5000 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bitron BMR-5000 Food Processor

غذاساز بایترون مدل BMR-5000

مدلغذاساز بایترون مدل BMR-5000
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آسیاب
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
عملکرد توربو (Turbo)
تماس بگیرید
Philips HR7757 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7757 Food Processor

غذاساز فیلیپس مدل HR7757

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7757
آسیاب
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
عملکرد توربو (Turbo)
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
Gosonic Gfp 730 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic Gfp 730 Food Processor

آبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730

مدلآبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730
خردکن (ظرف اصلی)
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
خردکن کوچک
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
عملکرد توربو (Turbo)
آسیاب
آبمیوه گیری
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
پوره ساز و رب ساز
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
تماس بگیرید
Kenwood FDM780BA Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FDM780BA Food Processor

غذا ساز کنوود مدل FDM780BA

مدلغذا ساز کنوود مدل FDM780BA
آبمیوه گیری
صفحه نمایشگر
همزن
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
تعداد تنظیمات سرعتهشت سرعته
تماس بگیرید
Sapor SFP-980 Food Procesor
Rank : 5