محصولات سایت

غذاساز Food Processor

به فروشگاه اینترنتی غذاساز نوترین ها خوش آمدید

Techno Te-850 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-850 Food Processor

غذاساز تکنو مدل Te-850

مدلغذاساز تکنو مدل Te-850
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
خمیر زن
آبمیوه گیری
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
همزن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Clatronic KM 3646 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic KM 3646 Food Processor

غذاساز کلترونیک مدل KM 3646

مدلغذاساز کلترونیک مدل KM 3646
مخلوط کن
صفحه نمایشگر
آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
چرخ گوشت
آسیاب
تماس بگیرید
Clatronic KM 3645 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic KM 3645 Food Processor

غذاساز کلترونیک مدل KM 3645

مدلغذاساز کلترونیک مدل KM 3645
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
همزن
چرخ گوشت
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تماس بگیرید
Cuisinart EP16DCE Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cuisinart EP16DCE Food Processor

غذاساز کزینارت مدل EP16DCE

مدلغذاساز کزینارت مدل EP16DCE
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو (Turbo)
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خمیر زن
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Moulinex FP824H Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP824H Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP824H

مدلغذاساز مولینکس مدل FP824H
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
آبمیوه گیری
همزن
آب مرکبات گیری
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن کوچک
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Moulinex FP822110 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP822110 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP822110

مدلغذاساز مولینکس مدل FP822110
آسیاب
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن کوچک
خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
تماس بگیرید
Moulinex FP826H10 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP826H10 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP826H10

مدلغذاساز مولینکس مدل FP826H10
همزن
خمیر زن
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
خردکن کوچک
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Thomson TM-FP1512 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thomson TM-FP1512 Food Processor

غذاساز تامسون مدل TM-FP1512

مدلغذاساز تامسون مدل TM-FP1512
آسیاب
آبمیوه گیری
همزن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
صفحه نمایشگر
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
خردکن کوچک
تماس بگیرید
Sergio SFP-895 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sergio SFP-895 Food Processor

غذاساز سرجیو مدل SFP-895

مدلغذاساز سرجیو مدل SFP-895
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
آسیاب
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
خردکن (ظرف اصلی)
خردکن کوچک
همزن
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
Beem Multi FiXX 1000 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beem Multi FiXX 1000 Food Processor

غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000

مدلغذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
چرخ گوشت
همزن
آسیاب
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
خمیر زن
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Beem Compact Power MiXX Plus Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beem Compact Power MiXX Plus Food Processor

غذاساز بیم مدل Compact Power-MiXX Plus

مدلغذاساز بیم مدل Compact Power-MiXX Plus
آبمیوه گیری
مخلوط کن
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن کوچک
همزن
آسیاب
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Profi Cook PC KM 1063 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Profi Cook PC KM 1063 Food Processor

غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063

مدلغذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد توربو (Turbo)
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
صفحه نمایشگر
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
همزن
چرخ گوشت
خمیر زن
تماس بگیرید
Bosch MCM3401M Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM3401M Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM3401M

مدلغذاساز بوش مدل MCM3401M
همزن
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
مخلوط کن
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن کوچک
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Moulinex FP828H10 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP828H10 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP828H10

مدلغذاساز مولینکس مدل FP828H10
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
چرخ گوشت
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
همزن
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
Arzum AR136 Food Precessor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR136 Food Precessor

غذا ساز آرزوم مدل AR136

مدلغذا ساز آرزوم مدل AR136
صفحه نمایشگر
آسیاب
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
تماس بگیرید
Arzum AR171 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR171 Food Processor

غذاساز آرزوم مدل AR171

مدلغذاساز آرزوم مدل AR171
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
همزن
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Bosch MCM640604 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM640604 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM640604

مدلغذاساز بوش مدل MCM640604
خمیر زن
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
صفحه نمایشگر
عملکرد توربو (Turbo)
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
همزن
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
Roben RFP-1050T Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Roben RFP-1050T Food Processor

غذاساز ربن مدل RFP-1050T

مدلغذاساز ربن مدل RFP-1050T
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
آبمیوه گیری
خردکن کوچک
همزن
چرخ گوشت
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Clatronic KM 3414 SIL Food Precessor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic KM 3414 SIL Food Precessor

غذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL

مدلغذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
همزن
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
چرخ گوشت
خردکن (ظرف اصلی)
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
تماس بگیرید
Panasonic MK-F800 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MK-F800 Food Processor

غذاساز پاناسونیک مدل MK-F800

مدلغذاساز پاناسونیک مدل MK-F800
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
همزن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
آبمیوه گیری
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
آسیاب
صفحه نمایشگر
خردکن کوچک
تماس بگیرید
Panasonic MK-F500 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MK-F500 Food Processor

غذاساز پاناسونیک مدل MK-F500

مدلغذاساز پاناسونیک مدل MK-F500
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
آبمیوه گیری
خمیر زن
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
خردکن کوچک
مخلوط کن
تماس بگیرید
Bosch MCM3200W Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM3200W Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM3200W

مدلغذاساز بوش مدل MCM3200W
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تماس بگیرید
Bosch MC64060 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MC64060 Food Processor

غذاساز بوش مدل MC64060

مدلغذاساز بوش مدل MC64060
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
پوره ساز و رب ساز
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
مخلوط کن
خمیر زن
تماس بگیرید
Moulinex FP5241 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP5241 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP5241

مدلغذاساز مولینکس مدل FP5241
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
همزن
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
خردکن کوچک
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
صفحه 1 از 7
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن