محصولات سایت

آبمیوه گیری Juicer

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری نوترین ها خوش آمدید

Luna 501Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Luna 501Juicer

آبمیوه گیری لونا مدل 501

مدلآبمیوه گیری لونا مدل 501
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردسه کاره
سوئیچ ایمنی
آسیاب
تماس بگیرید
Dessini 222 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 222 Juicer

آبمیوه گیری چند کاره دسینی مدل 222

مدلآبمیوه گیری چند کاره دسینی مدل 222
مخلوط کن
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Dessini 333 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 333 Juicer

آبمیوه گیری چند کاره دسینی مدل 333

مدلآبمیوه گیری چند کاره دسینی مدل 333
مخلوط کن
کارکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Phoenix PH8020 Multi Function Digital Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Phoenix PH8020 Multi Function Digital Juicer

آبمیوه گیری 5 کاره تمام دیجیتال فونیکس مدلPH8020

مدلآبمیوه گیری 5 کاره تمام دیجیتال فونیکس مدلPH8020
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
آسیاب
کارکردپنج کاره
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری تمام دیجیتال فونیکس مدل PH8010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تمام دیجیتال فونیکس مدل PH8010

مدلآبمیوه گیری تمام دیجیتال فونیکس مدل PH8010
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سیستم ضد چکه
کارکردچهار کاره
تماس بگیرید
Smeg SJF01 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Smeg SJF01 Juicer

آبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01

مدلآبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-918 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-918 Juicer

آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-918

مدلآبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-918
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Gosonic GSJ-731 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic GSJ-731 Juicer

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-731

مدلآبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-731
آسیاب
کارکردچهار کاره
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
Kenwood JEM500SS Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JEM500SS Juicer

آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS

مدلآبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
آسیاب
تماس بگیرید
Ackiliss ACK-J-409 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ackiliss ACK-J-409 Juicer

آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK-J-409

مدلآبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK-J-409
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
آسیاب
تماس بگیرید
Matheo MPJ-50 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Matheo MPJ-50 Juicer

آبمیوه گیری متئو مدل MPJ-50

مدلآبمیوه گیری متئو مدل MPJ-50
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
مخلوط کن
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Feller PJB 82 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller PJB 82 Juicer

آبمیوه گیری فلر مدل PJB 82

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJB 82
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
Megamax M6- 8050 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Megamax M6- 8050 Juicer

آبمیوه گیری چندکاره مگامکس مدل M6- 8050

مدلآبمیوه گیری چندکاره مگامکس مدل M6- 8050
سیستم ضد چکه
آسیاب
مخلوط کن
تماس بگیرید
Megamax MJE- 8010 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Megamax MJE- 8010 Juicer

آبمیوه گیری مگامکس مدل MJE- 8010

مدلآبمیوه گیری مگامکس مدل MJE- 8010
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Bomann AE 1917 CB Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bomann AE 1917 CB Juicer

آبمیوه گیر ی بومن مدل AE 1917 CB

مدلآبمیوه گیر ی بومن مدل AE 1917 CB
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Bishel BL-JC-005 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bishel BL-JC-005 Juicer

آبمیوه گیری بیشل مدل BL-JC-005

مدلآبمیوه گیری بیشل مدل BL-JC-005
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Paradaise P-216S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Paradaise P-216S Juicer

آب میوه گیری پارادایس مدل P-216S

مدلآب میوه گیری پارادایس مدل P-216S
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
کارکردچهار کاره
آسیاب
تماس بگیرید
Panasonic MJ-H300 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-H300 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H300

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H300
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
کارکرددو کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Panasonic MJ-H100 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-H100 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H100

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H100
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
تماس بگیرید
Moulinex ZU255 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex ZU255 Juicer

آبمیوه گیری مولینکس مدل ZU255

مدلآبمیوه گیری مولینکس مدل ZU255
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
آسیاب
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Clatronic AE 3666 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic AE 3666 Juicer

آبمیوه گیری کلترونیک مدل AE 3666

مدلآبمیوه گیری کلترونیک مدل AE 3666
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
آسیاب
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Tefal ZC255B Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ZC255B Juicer

آبمیوه گیری تفال مدل ZC255B

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZC255B
آسیاب
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Cuisinart CJE500E Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cuisinart CJE500E Juicer

آبمیوه گیری کزینارت مدل CJE500E

مدلآبمیوه گیری کزینارت مدل CJE500E
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Rancard RAN-123 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rancard RAN-123 Juicer

آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123

مدلآبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 9
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن