محصولات سایت

آبمیوه گیری Juicer

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری نوترین ها خوش آمدید

Hunce HJ-467162 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hunce HJ-467162 Juicer

آبمیوه گیری هانس مدل HJ-467162

مدلآبمیوه گیری هانس مدل HJ-467162
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN122
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN122

مدلآبمیوه گیری رنکارد مدل RAN122
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سیستم ضد چکه
کارکردچهار کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918

مدلآبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-917
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-917

مدلآبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-917
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Sergio SJE-425 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sergio SJE-425 Juicer

آبمیوه گیری سه کاره سرجیو مدل SJE-425

مدلآبمیوه گیری سه کاره سرجیو مدل SJE-425
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
مخلوط کن
کارکردسه کاره
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Sergio SJ-635 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sergio SJ-635 Juicer

آبمیوه گیری سرجیو مدل SJ-635

مدلآبمیوه گیری سرجیو مدل SJ-635
آسیاب
مخزن تفاله
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Tefal ZN655 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ZN655 Juicer

آبمیوه گیری تفال مدل ZN655

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZN655
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
آسیاب
تماس بگیرید
آبمیوه گیری 4 کاره دسینی مدل 333
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری 4 کاره دسینی مدل 333

مدلآبمیوه گیری 4 کاره دسینی مدل 333
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
کارکردچهار کاره
مخزن تفاله
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Eliza J-5577Z Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Eliza J-5577Z Juicer

آبمیوه‌ گیری الیزا مدل J-5577Z

مدلآبمیوه‌ گیری الیزا مدل J-5577Z
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
مخلوط کن
کارکردسه کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
تماس بگیرید
Grand GR-1004 Citrus Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Grand GR-1004 Citrus Juicer

آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004

مدلآب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری چند کاره دسینی مدل 999
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری چند کاره دسینی مدل 999

مدلآبمیوه گیری چند کاره دسینی مدل 999
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
آسیاب
تماس بگیرید
Gosonic GSJ-509 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic GSJ-509 Juicer

آبمیوه گیری گوسونیک GSJ-509

مدلآبمیوه گیری گوسونیک GSJ-509
کارکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
آسیاب
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
آب میوه گیری ام آر اس مدل MRS019
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری ام آر اس مدل MRS019

مدلآب میوه گیری ام آر اس مدل MRS019
کارکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
تماس بگیرید
آب میوه گیری فرمونی مدل FMP-D41
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری فرمونی مدل FMP-D41

مدلآب میوه گیری فرمونی مدل FMP-D41
کارکردچهار کاره
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Walnut WJB-50D Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Walnut WJB-50D Juicer

آب میوه گیری 4 کاره دیجیتال والنوت مدل WJB-50D

مدلآب میوه گیری 4 کاره دیجیتال والنوت مدل WJB-50D
سیستم ضد چکه
آسیاب
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
کارکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Walnut WJB-40 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Walnut WJB-40 Juicer

آب میوه گیری 4 کاره والنوت مدل WJB-40

مدلآب میوه گیری 4 کاره والنوت مدل WJB-40
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
کارکردچهار کاره
آسیاب
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Walnut sw-900 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Walnut sw-900 Juicer

آب میوه گیری والنوت مدل sw-900

مدلآب میوه گیری والنوت مدل sw-900
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
آسیاب
تماس بگیرید
Hamilton 149 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hamilton 149 Juicer

آبمیوه گیری همیلتون مدل 149

مدلآبمیوه گیری همیلتون مدل 149
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
کارکردچهار کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Hamilton 151 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hamilton 151 Juicer

آبمیوه گیری همیلتون مدل 151

مدلآبمیوه گیری همیلتون مدل 151
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
کارکردچهار کاره
تماس بگیرید
آبمیوه گیری ویکند مدل 70T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ویکند مدل 70T

مدلآبمیوه گیری ویکند مدل 70T
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Bermuda 72122 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bermuda 72122 Juicer

آبمیوه گیری برمودا مدل 72122

مدلآبمیوه گیری برمودا مدل 72122
آسیاب
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
تماس بگیرید
آبمیوه گیری ژیونگینگ مدل XY2268
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ژیونگینگ مدل XY2268

مدلآبمیوه گیری ژیونگینگ مدل XY2268
آسیاب
کارکردچهار کاره
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
Sencor SJE Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SJE Juicer

آبمیوه گیری سنکور مدل SJE

مدلآبمیوه گیری سنکور مدل SJE
آسیاب
کارکردتک کاره
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید