محصولات سایت

جاروبرقی Vaccum Cleaner

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی نوترین ها خوش آمدید

جارو برقی آاگ مدل vx9-4-5st
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی آاگ مدل vx9-4-5st

مدلجارو برقی آاگ مدل vx9-4-5st
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
تماس بگیرید
Bosch BGL8SILM1 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8SILM1 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8SILM1

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8SILM1
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Karcher T14/1 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher T14/1 Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل T14/1

مدلجارو برقی کرشر مدل T14/1
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Karcher T7.1 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher T7.1 Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل T7.1

مدلجارو برقی کرشر مدل T7.1
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Marshal MA-216 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Marshal MA-216 Vacuum Cleaner

جاروبرقی مارشال مدل MA-216

مدلجاروبرقی مارشال مدل MA-216
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Walnut MDL-TURBO 3600 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Walnut MDL-TURBO 3600 Vacuum Cleaner

جاروبرقی والنوت مدل MDL-TURBO 3600

مدلجاروبرقی والنوت مدل MDL-TURBO 3600
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Walnut w-3000 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Walnut w-3000 Vacuum Cleaner

جارو برقی سطلی والنوت مدل w-3000

مدلجارو برقی سطلی والنوت مدل w-3000
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
تماس بگیرید
Walnute VC4500 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Walnute VC4500 Vacuum Cleaner

جارو برقی سطلی والنوت مدل VC4500

مدلجارو برقی سطلی والنوت مدل VC4500
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
تماس بگیرید
جاروبرقی الکترولوکس مدل QUATTRO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی الکترولوکس مدل QUATTRO

مدلجاروبرقی الکترولوکس مدل QUATTRO
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sepahan Jarow Paradise Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sepahan Jarow Paradise Vacuum Cleaner

جاروبرقی سطلی سپاهان جارو مدل پارادایز

مدلجاروبرقی سطلی سپاهان جارو مدل پارادایز
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Sergio SVC-2095 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sergio SVC-2095 Vacuum Cleaner

جارو برقی سرجیو مدل SVC-2095

مدلجارو برقی سرجیو مدل SVC-2095
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Dessini 400 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dessini 400 Vacuum Cleaner

جارو برقی دسینی مدل 400

مدلجارو برقی دسینی مدل 400
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC Robotic Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC Robotic Vacuum Cleaner

جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC

مدلجارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
تماس بگیرید
Sencor SVC CLEEN Robotic Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC CLEEN Robotic Vacuum Cleaner

جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC CLEEN

مدلجارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC CLEEN
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
تماس بگیرید
Sencor SVC TIZIO Vacuum Cleane
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC TIZIO Vacuum Cleane

جارو برقی سنکور مدل SVC TIZIO

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC TIZIO
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
تماس بگیرید
Sencor SVC 7PE Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 7PE Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 7PE

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 7PE
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
تماس بگیرید
Sencor SVC 682VT Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 682VT Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدلSVC 682VT

مدلجارو برقی سنکور مدلSVC 682VT
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC 6000BK Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 6000BK Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 6000BK

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 6000BK
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC 9000BK Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 9000BK Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدل SVC 9000BK

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 9000BK
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Sencor SVC 7CA Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sencor SVC 7CA Vacuum Cleaner

جارو برقی سنکور مدلSVC 7CA

مدلجارو برقی سنکور مدلSVC 7CA
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
LG VN-3824 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-3824 Vacuum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VN-3824

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-3824
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
تماس بگیرید
General Admiral VCG- 2460 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

General Admiral VCG- 2460 Vacuum Cleaner

جارو برقی جنرال آدمیرال مدل VCG- 2460

مدلجارو برقی جنرال آدمیرال مدل VCG- 2460
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Crop CVC-2240 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Crop CVC-2240 Vacuum Cleaner

جارو برقی کروپ مدل CVC-2240

مدلجارو برقی کروپ مدل CVC-2240
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید