محصولات سایت

جاروبرقی Vaccum Cleaner

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی نوترین ها خوش آمدید

Vidas VIR-7477 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vidas VIR-7477 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ویداس مدل VIR-7477

تماس بگیرید
Kalorance 3002 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kalorance 3002 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کلورانس مدل 3002

مدلجاروبرقی کلورانس مدل 3002
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Pakshoma P-VC-2040 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma P-VC-2040 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاکشوما مدل P-VC-2040

مدلجاروبرقی پاکشوما مدل P-VC-2040
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Monotec MSV-1251 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Monotec MSV-1251 Vacuum Cleaner

جارو برقی مونوتک مدل MSV-1251

مدلجارو برقی مونوتک مدل MSV-1251
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Pakshoma PBV-1417 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma PBV-1417 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاکشوما مدل PBV-1417

مدلجاروبرقی پاکشوما مدل PBV-1417
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Kepler KVC 7050 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kepler KVC 7050 Vacuum Cleaner

جارو برقی کپلر مدل KVC 7050

مدلجارو برقی کپلر مدل KVC 7050
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Bosch BGL8PRO5IR Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8PRO5IR Vacuum Cleaner

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR

مدلجارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2400

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2400
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB

مدلجارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Fakir Prestige TS2000 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Prestige TS2000 Vacuum Cleaner

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2000

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2000
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Clatronic BS 1301 N Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic BS 1301 N Vacuum Cleaner

جارو برقی کلترونیک مدل BS 1301 N

مدلجارو برقی کلترونیک مدل BS 1301 N
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Clatronic BS 1300 N Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic BS 1300 N Vacuum Cleaner

جارو برقی کلترونیک مدل BS 1300 N

مدلجارو برقی کلترونیک مدل BS 1300 N
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Clatronic BS 1285 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic BS 1285 Vacuum Cleaner

جارو برقی کلترونیک مدل BS 1285

تماس بگیرید
جارو برقی رویالتی لاین مدل RL HVC400
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی رویالتی لاین مدل RL HVC400

مدلجارو برقی رویالتی لاین مدل RL HVC400
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Techno TE-2206 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno TE-2206 Vacuum Cleaner

جاروبرقی تکنو مدل TE-2206

مدلجاروبرقی تکنو مدل TE-2206
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Coral VS- 2406 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral VS- 2406 Vacuum Cleaner

جارو برقی کرال مدل VS- 2406

مدلجارو برقی کرال مدل VS- 2406
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Bosch BGL8PRO3IR Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8PRO3IR Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Clatronic BS 1295 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic BS 1295 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کلترونیک مدل BS 1295

مدلجاروبرقی کلترونیک مدل BS 1295
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Clatronic BS 1294 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic BS 1294 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کلترونیک مدل BS 1294

مدلجاروبرقی کلترونیک مدل BS 1294
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Saya Lotus Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya Lotus Vacuum Cleaner

جارو برقی سایا مدل Lotus

مدلجارو برقی سایا مدل Lotus
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Pars Khazar Turbo 2000 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Turbo 2000 Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

مدلجارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Pars Khazar ECO-1800W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar ECO-1800W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Karcher WD 3 Premium Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Karcher WD 3 Premium Vacuum Cleaner

جارو برقی کرشر مدل WD 3 Premium

مدلجارو برقی کرشر مدل WD 3 Premium
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
AEG VX6-1-1S-P Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AEG VX6-1-1S-P Vaccum Cleaner

جارو برقی آ.ا.گ مدل VX6-1-1S-P

مدلجارو برقی آ.ا.گ مدل VX6-1-1S-P
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 17
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن